K odovzdaniu pamätnej medaily došlo 21. júna 2011 v Debrecíne, na valnom zhromaždení Etnografického združenia Istvána Györffyho. Toto isté ocenenie získala za celoživotné dielo aj etnologička Margit Méry, ktorá sa však odovzdávacieho ceremoniálu pre chorobu nemohla zúčastniť.

" />