Išlo o iniciatívu miestneho duchovného reformovanej cirkvi Mihálya Tótha, ktorý pri  slávnostnom odovzdávaní ocenenia hovoril aj o predkoch oslávenkýň, ktorí pochádzali z Holiarov a majú svoje miesto večného odpočinku na obecnom cintoríne. Dielo a prácu nových čestných občianiek hodnotil József Liszka, riaditeľ komárňanského Etnologického centra.

 

" />