Regionálne dialekty, dvojjazyčnosť národnostných menšín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Regionálne dialekty, dvojjazyčnosť národnostných menšín

Konferencia bude postavená na spolupráci s jazykovými dielňami fungujúcimi na maďarskom jazykovom území západného regiónu. Hlavné výskumné oblasti týchto jazykových dielní sú na seba prepojené vo viacerých bodoch: sociálna lingvistika, dialekt a kontaktná lingvistika. V rámci týchto jazykovedných odvetví sú hlavnými výskumnými oblasťami: používanie menšinového jazyka, jazykové a mimojazykové súvislosti a ich jazykové dôsledky.

Dátum2005-10-20 – 2005-10-21
OddelenieRegionálne dialekty, dvojjazyčnosť národnostných menšín