Národný populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku 2006 – 2009 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Národný populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku 2006 – 2009

Medzinárodná konferencia. Výsledky výskumu Fórum inštitútu.

Dátum2009-10-30
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, Šamorín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieNárodný populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku 2006 – 2009