A második világháború és a szlovákiai magyarok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A második világháború és a szlovákiai magyarok

A második világháború és a szlovákiai magyarok volt a témája annak a konferenciának, amelyet a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezett 2013. október 17-én Somorján, és amely választ keresett egy elhallgatott múlt olyan kérdéseire, hogy a visszacsatolt területek lakossága miképpen élte meg ezt az időszakot. Az előadások a legújabb kutatási eredményeket mutatták be. Az előadók között neves történészek, szakértők szerepeltek Szlovákiából és Magyarországról egyaránt (lásd a konferencia programját).

Simon Attila bevezető előadása többek között azzal is foglalkozott, hogy a háborúra nem csupán az egyes nemzetek emlékeznek különbözőképpen, de másként élték azt meg azok, akik a fronton harcoltak, azok akik a hátországban éltek, s megint másként a holokauszt túlélői. Szólt arról is, hogy Szlovákia és Magyarország még mindig nem nézett szembe saját háborús felelősségével, s ez nem kis mértékben a politika felelőssége.

138 (04c-) helyi parasztoknál, oroszország, kb. 1942 tavasza

Süll János felvétele (1942 tavasza)

A nyitó előadás után a B. Stenge Csaba, Tatabánya megyei jogú város levéltárának igazgatója beszélt Kassa bombázásáról. Bár a témáról máig folyik a vita, a tatabányai történész előadása arról győzte meg a hallgatóságot, hogy a a történettudomány ma már viszonylag világosan látja a történteket: a várost minden bizonnyal szovjet gépek bombázták, s a kérdés csupán az, mi volt az oka a támadásnak. A következő előadó, a második magyar hadsereg talán legjobb szakértője, Szabó Péter, a budapesti hadtörténeti intézet és Múzeum történésze volt, aki a felvidéki (elsősorban a komáromi) honvédalakulatok háborús részvételéről beszélt. Ezt követően a Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltárosa, Kőrös Zoltán mutatta be azokat az interjúkat, amelyeket az elmúlt néhány évben a második világháború felvidéki magyar túlélőivel készített: a Dont is megjárt katonákkal, volt hadifoglyokkal vagy épp leventékkel, akiket Németországba hurcoltak. Különös színfoltja volt a konferenciának, hogy az interjúalanyok közül többen is eljöttek a konferencia, s személyes élményeiket is megosztották a hallgatósággal.

A konferencia második részében az oroszkai hadimúzeum alapítója és vezetője Žákovič László mutatta be azt az intézményt, amely minden bizonnyal egyedülálló nemcsak itt, Szlovákiában, hanem a szélesebb régióban is, s amely az 1944 végén 1945 elején a Garam mentén lezajlott tankcsatáknak állít emléket. A budapesti Honvédelmi Minisztérium Kegyeleti Osztályának munkatársa Illésfalvi Péter a magyar hegyi csapatok felvidéki harciról beszélt. Előadásában többek között olyan érdekes mozzanatokra is kitért, mint a magyar honvédek és a szlovák partizáncsapatok kapcsolata. A Nemzeti Emlékezet Hivatala Levéltárának volt igazgatója, Bukovszky László az 1944 végén és 1945 elején zajló hadműveleti kiürítés témáját járta körül, elsősorban a mai Délnyugat-Szlovákia térségére összpontosítva a figyelmét. Előadásában olyan mozzanatokra hívta fel a figyelmet, amelyek máig kevés figyelmet kapnak a történeti kutatások részéről. Az utolsó előadó a Fórum Intézet Etnológiai Központjának munkatársa L. Juhász Ilona volt, aki a második világháború Dél-Szlovákiai emlékjeleiről tartott sok fotóval illusztrál beszámolót.

Mint az előadásokat követ vita is jelezte, számos kérdésre máig sem tudjuk a választ. Így például arra sem, milyen áldozatot követelt a visszacsatolt területek lakosságától a második világháború. Hányan halta hősi halált a Donnál, mennyi volt az itteni hadifoglyok száma, mennyi volt a holokauszt áldozatainak száma. Megannyi kérdés, amelyre csak további kutatások adhatnak választ.

Különös színfoltja volt a konferenciának, hogy nagyon sokan jöttek el a konferenciára azok közül, akik katonaként, leventeként stb. megélték a második világháborút, és akikkel az elmúlt két évben az Oral History programunk keretében mélyinterjúk készültek.

145 (14a-emlékül mancikának és pannikának, oroszországból, 1942. szep. 1. (magyar hősök, 1942. aug. 24.))

Süll János felvétele (1942. augusztus 24.)

________________________________________________________________________________________

Előadások videón

(Folyamatosan frissítjük)

Médiapartner

Gmail

 

 

Simon Attila: Háború – front – hátország


B. Stenge Csaba: A magyar casus belli a második világháborúban: Kassa bombázása 1941. június 26-án

Szabó Péter: Don-kanyar 1942–1943. Különös tekintettel a felvidéki honvédalakulatok keleti hadszíntéri részvételére

Kőrös Zoltán: „Első kézből: felvidéki honvédek, leventék, hadifoglyok a (második világ)háborúról.”

Žákovič László: A Garam menti hadimúzeum bemutatása

Vita, hozzászólások

Illésfalvi Péter: A magyar hegyicsapatok harcai a jelenlegi Szlovákia területén 1944–45-ben

Bukovszky László: A hadműveleti kiürítés következményei a visszacsatolt Dél-Felvidéken

L. Juhász Ilona: Emlékezés, emlékeztetés, politikai és háborús propaganda (A második világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában)

________________________________________________________________________________________

Sajtóvisszhang

bumm.sk friss-hirek.hu sztarold.hu
dunataj.sk hirek.sk Új Szó online
Felvidek.ma parameter.sk

________________________________________________________________________________________

Meghívó

A második világháború és a szlovákiai magyarok

Szakmai konferencia

Az első bécsi döntés által Magyarországhoz visszacsatolt terület második világháború alatti sorsa, az itt élők szerepe a háborúban meglehetősen feltáratlan része a szlovákiai és a magyarországi történettudománynak. Az egyik fél azért nem foglalkozik vele, mert ez a terület Magyarországhoz tartozott, a másik fél pedig azért nem, mert később újra Szlovákia részét képezte. Az áldozatok, a háborús hősök, hadifoglyok, leventék sorsa minden települést és szinte minden családot érintettek a visszacsatolt területeken. A kutatásunk ezt próbálja felmérni dokumentumokra, az elbeszélt történelem anyagaira, fényképekre, a korabeli sajtóra és más forrásokra alapozva. Ennek a munkának a nyitókonferenciájára kerül sor Somorján.

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja

Időpont: 2013. október 17.,  10.3015.00 óra

10.30   Bevezető előadás

  • Öllös László: Az elfeledett múlt
  • Simon Attila: Háború – front – hátország     

10.50  Valahol Oroszországban

Moderátor: Bukovszky László

  • B. Stenge Csaba: A magyar casus belli a második világháborúban: Kassa bombázása 1941. június 26-án
  • Szabó Péter: Don-kanyar 1942–1943. Különös tekintettel a felvidéki honvédalakulatok keleti hadszíntéri részvételére
  • Kőrös Zoltán: „Első kézből: felvidéki honvédek, leventék, hadifoglyok a (második világ)háborúról.”

Vita

12.10   Ebéd

13.00   Felvidéki harcok, emlékhelyek, emlékezés

Moderátor: Simon Attila

  • Žákovič László: A Garam menti hadimúzeum bemutatása
  • Illésfalvi Péter: A magyar hegyicsapatok harcai a jelenlegi Szlovákia területén 1944–45-ben
  • Bukovszky László: A hadműveleti kiürítés következményei a visszacsatolt Dél-Felvidéken
  • L. Juhász Ilona: Emlékezés, emlékeztetés, politikai és háborús propaganda (A második világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában)

Vita

15.00   Tóth Károly: Zárszó

 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013“

Dátum2013-10-17 – 2013-10-17
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
RészlegMagyarságkutatás