21. Medzinárodná konferencia o výskume malých sakrálnych pamiatok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

21. Medzinárodná konferencia o výskume malých sakrálnych pamiatok

Medzinárodná konferencia o výskume malých sakrálnych pamiatok bola tento rok usporiadaná v bavorskom mestečku Oberammergau (Nemecko). Ako je známe, táto dvojročne organizovaná konferencia sa v minulosti tradične konala v Rakúsku a Nemecku, ale v roku 2002 sa miesto konania presunulo do Komárna, do Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín, neskôr do Košíc a Segedína (Maďarsko). Etnologické centrum na tohtoročnej konferencii reprezentovali s prednáškami Ilona L. Juhász a József Liszka. V prvej bola reč o drevených soškách postavených počas prvej svetovej vojny s charitatívnym účelom, kým druhá bola venovaná otázkam budúcnosti výskumu malých sakrálnych pamiatok, ktorá sa opierala predovšetkým o skúsenosti na južnom Slovensku. Na konci stretnutia výskumníkov Gábor Barna, riaditeľ Katedry Etnológie a kultúrnej antropológie Univerzity v Segedíne oznámil, že v roku 2016 sa konferencia bude konať v meste Vác (Maďarsko).

Dátum2014-06-26 – 2014-06-29
Priestorové údajeOberammergau (Bavorsko)
OrganizátorKatholisches Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e.V.
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
PrednáškaIlona L. Juhász: Kriegsnagelungen als Objekte für Kriegsnotspende im Ersten Weltkrieg und ihr Nachleben heute. Beispiele aus der Südslowakei, aus Ungarn und Siebenbürgen; Liszka József: Die Frage und Rolle des wissenschaftlichen Nachwuchses bei der Erforschung der sakralen Kleindenkmäler
OddelenieEtnológiai Központ