Liszka József előadása Freiburgban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Liszka József előadása Freiburgban

A komáromi Etnológiai Központtal immár több évtizednyi szakmai és személyes kapcsolatokat ápoló, a kelet-európai németek néprajzára specializálódott freiburgi kutatóintézet (IVDE) 2024. június 20–22-e között nemzetközi tanácskozást szervezett a magyarországi német kisebbségi kultúra helyzetéről (Standortsbestimmungen, Intentionen und Perspektiven der Minderheitenkultur der Deutschen in Ungarn gegenwärtig). A témát a tanácskozás koncepciójának a kidolgozója, Michael Prosser-Schell tágan értelmezte, ezért a szűken vett dunai svábok témakörhöz összehasonlító jellegű előadásokra is felkért kutatókat. Így került sor az erdélyi németek vagy a szlovákiai, lengyelországi, ukrajnai és magyarországi ruszinok kultúrája bemutatására is. Voltaképpen ez utóbbi koncepció mentén került sor Liszka József, az Etnológiai Központ munkatársa előadására, amely A szlovákiai magyar társadalom változásai az utóbbi 100 évben, különös tekintettel a mindennapi kultúrára című APVV-20-0336 projekt keretén belül készült, és a szlovákiai magyarok, valamint németek társadalmának, kultúrájának, perspektíváinak összehasonlítását célozta.

Dátum2024-06-21 – 2024-06-21
RészlegEtnológiai Központ