Dokumentácia menšinových kultúr na Slovensku

[toggle title=”Fotoarchív Fórum inštitútu”]

Fotoarchív Sándora Prandla

Fotoarchív CSEMADOKu

Portréty spisovateľov

Görföl Jenő – A szabadságharc emlékhelyei a Felföldön

Görföl Jenő – Pozsonyi séta

Fotozbierka z oblasti etnografie a dejiny kultúry

Vedecko-historická zbierka – portréty etnológov, folklórne podujatia

Vecná etnografia

Duchovná etnografia

Spoločenskovedná etnografia

Zmeny impérií a populárna kultúra

Globalizačné javy

Archív sakrálnych pamiatok

Dokumentácia cintorínov

Ostatné

[/toggle]

[toggle title=”Képeslapgyűjtemény”]
Dél-szlovákiai települések 1918-tól napjainkig

[/toggle]

[toggle title=”Individuálne dedičstvá”]

Dezső Győry

Ferenc Ungváry

Rezső Szalatnai

László Arany A.

[/toggle]

[toggle title=”Etnografická databáza”]

Databáza pozostáva sčasti z rukopisov, hlavne z doposiaľ nezverejnených etnografických zbierok z južných oblastí Slovenska obývaných maďarskou menšinou

[/toggle]

[toggle title=”Zvukové dokumenty”]

Zvukový archív

[/toggle]

[toggle title=”Videozbierka”]

Videá tradičných ľudových zvykov zachovaných až do súčasnosti (návšteva svätej rodinky, svadba atď.)

[/toggle]

[toggle title=”Publikácie”]

1918-tól (Cseh)Szlovákiában megjelent könyvek, kiadványok

[/toggle]

[toggle title=”Folyóirattár”]

Časopisy, noviny atď. vychádzajúce v (Česko)slovensku od roku 1918

[/toggle]

[toggle title=”Katalógy”]

Katalógy (výstavy atď.) publikované v (Česko)slovensku od roku 1918

[/toggle]

[toggle title=”Programové zošity”]

Divadelné programové zošity atď. publikované v (Česko)slovensku od roku 1918

[/toggle]

[toggle title=”Malé tlačoviny”]

Pozvánky, oznámenia, letáky

[/toggle]

[toggle title=”Plakáty”] Plakáty v maďarskom jazyku

[/toggle]

[toggle title=”Dokumentácia cintorínov”] Dokumentácia cintorínov na maďarskom jazykovom území južného Slovenska

[/toggle]

[toggle title=”Databáza národných symbolov”]

Zbierka národných symbolov Maďarov na Slovensku postavených v exteriéri (kopjafa – drevený pamätný stĺp a székelykapu – sekulská brána atď. ako národný symbol)

[/toggle]