Our Partners

The Forum Minority Research Institute has been cooperated occasionally or permanently with the following institutions:

Institution/Organization Country/City
1956-os Intézet Hungary
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Hungary
Szkovákiai Magyar Műveődési Intézet Slovakia
Comenius Egyetem, Magyar nyelv és irodalom tanszék Slovakia
Comenius Egyetem, Politikatudományok tanszéke Slovakia
Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék Hungary
Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat Slovakia
District libraries and museums in South Slovakia Slovakia
Diákhálózat Slovakia, Bratislava
Dr. Kovács Pál Megyei Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Hungary
ECO – European Consultants Organisation Belgium
ELTE BTK Folklore Tanszék Hungary
ELTE, UNESCO Minority Studies Department Hungary
Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány Romania
Erdélyi Múzeum-Egyesület Romania
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTA) Hungary
Európai Folklór Intézet Hungary
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Hungary
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Hungary
Fórum Információs Központ Slovakia
Fórum Régiófejlesztési Központ Slovakia
Fundament Polgári Szervezet Slovakia
Gömöri Ifjúsági Társaság Slovakia
Gramma Nyelvi Iroda Slovakia
Herman Ottó Múzeum Hungary
Historický ústav SAV Slovakia
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. (ISGV) Dresden, Germany
Inštitút pre verejné otázky (IVO) Slovakia
Jakabffy Elemér Alapítvány Romania
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Slovakia
Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) Germany, Freiburg
KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Romania
Katedra Alapítvány Slovakia
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Univerzita Komenského Slovakia
Kempelen Farkas Társaság Slovakia, Komárno
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) Romania
Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Slovakia
Közép-Európai Egyetem Hungary
Kriza János Néprajzi Társaság Romania
Kulturális Antropológiai Műhely Slovakia
Lehrstuhl für Europäische Ethnologie / Volkskunde Universität Passau Germany
LIMES Társadalomkutató Intézet Ukraine
Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó Slovakia
Madách-Posonium Könyv- és Lapkiadó Slovakia
Magyar Elektronikus Könyvtár Hungary
Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) USA
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Ukraine
Magyar Köztársaság Kulturális Intézete Slovakia
Magyar Kultúra Alapítvány Hungary
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Slovenia
Magyar Néprajzi Társaság Hungary
Magyarságkutató Tudományos Társaság Serbia
Márton Áron Kollégium Hungary
Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány Romania
Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport Slovakia
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Hungary
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK) Hungary
MTA Néprajzi Kutatóintézete Hungary
MTA Regionális Kutatások Központja Hungary, Győr
MTA Regionális Kutatások Központja Hungary, Miskolc
MTA Regionális Kutatások Központja Hungary, Pécs
MTA Veszprémi Területi Bizottság Hungary
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Slovakia
Národné osvetové centrum Slovakia
Národopisná spoločnosť Slovenska Slovakia
Nemzeti Digitális Adattár (NDA) Hungary
Néprajzi Múzeum Hungary
Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék Hungary
SAV Spoločenskovedný ústav Slovakia
Selye János Egyetem Slovakia
Selye János Egyetem, Történelem tanszék Slovakia
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Slovakia
Történelemtanárok Társulása Slovakia
Thurzó Lajos Közművelődési Központ Serbia
Univerzitná knižnica v Bratislave Slovakia
Ústav etnológie SAV Slovakia
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Serbia
Zalabai Zsigmond Város Könyvtár Slovakia
Xantus János Múzeum Hungary