Megjelent folyóiratunk, a Fórum Társadalomtudományi Szemle 4. száma

A tartalomból: A tanulmányok rovat Mrva Marianna, Gyurgyík László és Popély Árpád egy-egy dolgozatával indít. Mrva Marianna az intézményekbe vetett bizalom, a politikai hatékonyság és a választási hajlandóság összefüggéseit vizsgálja a szlovákiai magyarok és szlovákok körében. Gyurgyík László a szlovákiai magyar lakosság számának és arányának kerületek szerinti változását elemzi a 2011. és a 2021. évi...
Bővebben

Tóth Károly Fiatal Kiválósági Program díjátadó ünnepsége

2023. december 4-én zajlott le intézetünkben a Tóth Károly Fiatal Kiválósági Program díjátadó ünnepsége. A Közép-európai Alapítvány által támogatott rendezvényen négy pályázó vehette át a pályamunkákért járó pénzjutalmat és elismerő okleveleket. A program fődíját, a Tóth Károly Kutatói Díjat Csobády Csilla, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyelvész szakos doktorandusza nyerte el. A Fórum Kutatói Díjat...
Bővebben

Civil Napok 2023

KÖZÖSSÉG. CIVILEK. INSPIRÁCIÓ. A Civil Napok november 29–30. között első ízben kerül megrendezésre Komáromban. A kétnapos esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a szlovákiai magyar civil szervezeteknek és mindenkinek, aki a közösségért tenni szeretne, hogy találkozzanak, érdekes előadásokból, beszélgetésekből és egymástól tanuljanak, inspirálódjanak és együtt tervezzenek. Konferenciánk kiemelt témája a civil szervezetek belső és külső hálózatosodása,...
Bővebben

Zalabai Zsigmond Emléknap

A Bibliotheca Hungarica és a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár tisztelettel meghívja a Zalabai Zsigmond születésének 75. és halálának 20. évfordulója alkalmából rendezett emléknapra, amelyet 2023. december 7-én szerveznek, a Fórum Kisebbségkutató Intézet épületében. A szakmai szimpózium társszervezője a Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke.

FELTÖRTÉK A FACEBOOK OLDALUNKAT

Az elmúlt hónapban feltörték a Fórum Kisebbségkutató Intézet Facebook oldalát és blokkolták az adminisztrátori hozzáféréseket. Az évek során felépített közel 3 ezres követői bázissal rendelkező oldalhoz 1 hónapos levelezés és bizonyítás után sem sikerült visszaszerezni az adminisztrátori jogosultságokat. Ezzel sokéves munka veszett oda, amit nehéz pótolni. Persze nem lehetetlen, és ezért kérünk mindenkit, hogy kövesse...
Bővebben

Digitalizálásra került a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumi Híradó évkönyve

Múzeumi Híradó – Spravodaj Múzea – Csallóközi Múzeum, DunaszerdahelyKiadója a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum. 1977 és 1996 között évente jelent meg. Ezt követően időszaki évfolyamok kerülhettek az olvasók kezébe (1999-ben, 2004-ben és 2014-ben), amelyek a múzeumi tevékenység jeles évfordulóit megünneplő írásokat tartalmaztak. 2019-től ismét évente jelenik meg az évkönyv, amely a múzeumban dolgozókon kívül a múzeumhoz...
Bővebben

Vataščin Péter előadása a Magyar Regionális Tudományi Társaság vándorgyűlésén

A „Kárpát-Balkán nagytérség kutatása“ címmel 2023. november 2–3-án a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán került sor a MRTT XXI. köz- és vándorgyűlésére. Az esemény három plenáris ülést, egy kerekasztal-beszélgetést és 29 tematikus szekcióban 220 előadást ölelt fel. A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központját Vataščin Péter képviselte, aki „Krajina és Bácska között – az egykori szerb menekültek...
Bővebben

A kisebbségi kétnyelvűség a Kárpát-medencében

A kisebbségi kétnyelvűség a Kárpát-medencében. Nyelvhasználati színterek – közigazgatás – oktatás címmel rendezett tudományos konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézet Gramma Nyelvi irodája a Selye János Egyetem Tanárképző Karával közösen 2023. november 10-én Komáromban, a SJE TKK épületében. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián nyelvészek, szociológusok és történészek tartottak előadást a kisebbségi nyelvhasználat különböző aspektusairól....
Bővebben

Konferencia az Etnológiai Központban

Október 27-én „A változás/váltakozás bizonytalansága és kényszere – 20. századi kisebbségi minták“ címmel egynapos nemzetközi konferenciára került sor az Etnológiai Központ komáromi műhelyében. Az előadók között Kotics József, Szabó Henriett, Papp Árpád, Rácz Krisztina, Papp Richárd, Tóth Mária Orsolya és L. Juhász Ilona szerepeltek. A Kisebbségi Kulturális Alap által támogatott tanácskozáson különféle Kárpát-medencei roma, zsidó...
Bővebben