Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a budapesti Teleki László Alapítvány közös rendezésében 2005. június 9–10-én a Fórum Intézet somorjai székházában nemzetközi kisebbségtörténeti konferencia zajlott le, amelynek megrendezését az Illyés Közalapítvány, a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Magyar Köztársaság pozsonyi kulturális intézete támogatta. A konferencián 8 országból (Magyarország, Ukrajna, Szerbia, Szlovénia, Románia, Szlovákia, Olaszország, USA)...
Bővebben

Szlovákiai magyar értelmiségi találkozó

Az oktatásügy helyzete, különös tekintettel a szakközépiskolák és szaktanintézetek helyzetére. Az értelmiségi találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a közoktatás elemeként a szakképzés kiemelt fontossággal bír. Szigeti elmondta, mivel csökken a gyereklétszám, a gyengébb képességű tanulók is bejutnak a gimnáziumokba, ezáltal pedig mind kevesebben folytatják tanulmányaikat szakközépiskolákban és szakmunkásképzőkben. Hecht Anna, a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal...
Bővebben

A kevésbé használt nyelvek és nyelvhasználat az EU-hoz csatlakozott közép-európai államokban

Nemzetközi konferencia a nyelvi jogokról Közép-Európában. A kevésbé használt nyelvekről és a nyelvi jogokról zajlott kétnapos nemzetközi konferencia a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Kevésbé Használt Nyelvek Szlovákiai Irodája (SLOVBLUL) szervezésében pénteken. A cél az unióhoz újonnan csatlakozott közép-európai államok – Szlovákia, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia – kisebbségi nyelvei helyzetének megvizsgálása. Az előadások a...
Bővebben

A Magyar Tudomány Ünnepe – Komárom

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kiállítással összekötött nemzetközi konferencia volt Komáromban a Tiszti Pavilon dísztermében a határon túli magyar tudományos könyvkiadásról az elmúlt 15 esztendőben. A kiállítést Berényi Dénes akadémikus, Albert Sándor rektor és Öllös László a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke nyitotta meg. Meskó Attilának, az MTA főtitkárának köszöntőjét Szarka László olvasta fel. Bemutatásra került...
Bővebben

Az Etnológiai Központ évkönyvének bemutatója Tornalján

A tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely megszervezésében került sor 2005. január 19-én a tornaljai könyvtárban a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja évkönyvének, az Acta Ethnologica Danubiana legújabb, 5-6-os kötetének a bemutatójára. A szervező Pusko Gábor megnyitó szavai után Liszka József, az intézmény igazgatója és a bemutatásra kerülő kötet szerkesztője az Etnológiai Központ tevékenységéről, eddigi eredményeiről...
Bővebben

Megszentelt emlékeink

Megszentelt emlékeink címen a zentai Városi Múzeumban került sor 2004. december 17-én a Zenta község (Szerbia – Vajdaság) szakrális kisemlékeit bemutató fotó- és dokumentumkiállítás megnyitójára. A tárlatot Liszka József, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja igazgatója nyitotta meg. A népes érdeklődőknek szólt a Komáromban található Szakrális Kisemlék Archívumról is. A megnyitót követő (elsősorban Nagy...
Bővebben

Magyarok a nagyvilágban

Magyarok a nagyvilágban. Magyarnak lenni határon innen és túl címen a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógiai Tanszéke, a VEAB Magyarságkutatási Munkabizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei tagozata 2004. november 17-én tudományos tanácskozást rendezett Győrben. A rendezvényt Cseh Sándor, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatója nyitotta meg, majd...
Bővebben

Szakrális kisemlékek a Kisalföld szlovákiai részén

A csallóközaranyosi községi könyvtár szervezésében került sor 2004. november 12-én Erdélyi Zsuzsanna szerzői estjére. A komáromi születésű folklorista az archaikus népi imádságok kutatása során elért eredményeiről, továbbá a műfaj jelentőségéről beszélt. A találkozó „háttérrendezvénye” a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Közponjának Szakrális kisemlékek a Kisalföld szlovákiai részén című fotókiállítása volt. A mintegy félszáz színes fényképnagyítás...
Bővebben