Megszentelt emlékeink

Megszentelt emlékeink címen a zentai Városi Múzeumban került sor 2004. december 17-én a Zenta község (Szerbia – Vajdaság) szakrális kisemlékeit bemutató fotó- és dokumentumkiállítás megnyitójára. A tárlatot Liszka József, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja igazgatója nyitotta meg. A népes érdeklődőknek szólt a Komáromban található Szakrális Kisemlék Archívumról is. A megnyitót követő (elsősorban Nagy...
Bővebben

Magyarok a nagyvilágban

Magyarok a nagyvilágban. Magyarnak lenni határon innen és túl címen a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógiai Tanszéke, a VEAB Magyarságkutatási Munkabizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei tagozata 2004. november 17-én tudományos tanácskozást rendezett Győrben. A rendezvényt Cseh Sándor, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatója nyitotta meg, majd...
Bővebben

Szakrális kisemlékek a Kisalföld szlovákiai részén

A csallóközaranyosi községi könyvtár szervezésében került sor 2004. november 12-én Erdélyi Zsuzsanna szerzői estjére. A komáromi születésű folklorista az archaikus népi imádságok kutatása során elért eredményeiről, továbbá a műfaj jelentőségéről beszélt. A találkozó „háttérrendezvénye” a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Közponjának Szakrális kisemlékek a Kisalföld szlovákiai részén című fotókiállítása volt. A mintegy félszáz színes fényképnagyítás...
Bővebben

Mítoszok és előítéletek a történelemben

Konferencia az előítéletekről és a családnevek írásáról Aki részt vett december 7-én a Somorja melletti Csölösztőn megrendezett Mítoszok és előítéletek a történelemben című tudományos tanácskozáson, az nemcsak a hasonló konferenciák szükségességéről győződhetett meg, hanem arról is, hogy a történettudomány és a nyelvészet olykor bizony szoros kapcsolatban áll egymással. Az említett tanácskozás központi témája ugyanis a...
Bővebben

Somorjai Disputa V.

Kortárs mesék poétikája Irodalomszemléletek, tankönyvlogikák, oktatási koncepciók A vizuális kultúra és a képi fordulat hatása Fordítás- és interpretációelméletek Peremműfajok és kortárs kánonok viszonya

Dél-Szlovákia gazdasági fejlődése és a határon átnyúló kapcsolatok

A Szlovákiai Magyar Értelmiségi Találkozó gazdasági szekciója tartott konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. A találkozón a gazdasági kapcsolatokról és régiófejlesztésről adtak elő magyarországi és hazai szakemberek, köztük Simon Zsolt földművelés- és Gyurovszky László építésügyi miniszter. A tanácskozás eredményeinek összegzése után bemutatták az MTA Regionális Kutatások Központja által kiadott, Dél-Szlovákia című, átfogó elemzéseket tartalmazó könyvet. Miklósi...
Bővebben

9. Osztrák-magyar Szemiotikai Konferencia

A mai médiaszemiotika címen került megrendezésre 2004. október 30-31-én Dunabogdányban a 9. Osztrák-magyar Szemiotikai Konferencia. A rendezvényen L. Juhász Ilona, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja képviseletében A kopjafák/emlékoszlopok, mint a szimbolikus térmeghatározás eszközei a szlovákiai magyarok körében (Speerhölzer/Gedenksäulen als Medien zur symbolischen Raumbegrenzung bei Ungarn in der Slowakei), Zilka Tibor a nyitrai Konstantin...
Bővebben

Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig

A Fórum Kisebbségkutató Intézet a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával és a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhellyel karöltve a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2004. november 6-án a tornaljai Városi Könyvtár helyiségeiben könyvkiállítást, majd ezt követően a városháza dísztermében a témához kapcsolódó tudományos tanácskozást rendezett. Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke megnyitójában kiemelte, hogy egy...
Bővebben