A lakosságcsere keretében áttelepítésre jelöltek névjegyzékei – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A lakosságcsere keretében áttelepítésre jelöltek névjegyzékei

A lakosságcsere keretében áttelepítésre jelöltek névjegyzékei

A Magyar Országos Levéltár anyaga annak a közel 200 000 szlovákiai magyarnak a névjegyzékeit tartalmazza, akiket Csehszlovákia a II. világháború utáni csehszlovák-magyar lakosságcsere keretében át szándékozott telepíteni Magyarországra.

A névjegyzékek külön csoportosításban sorolják fel a lakosságcsere-egyezmény V. cikkelye alapján, vagyis a paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt, s külön a lakosság-sere-egyezmény VIII. cikkelye alapján, háborús bűnösség címén áttelepítésre jelölt személyeket, mégpedig járások és községek szerint részletezve. A kitelepítendő személy neve mellett feltüntetik születési évét, családi állapotát, foglalkozását és pontos lakcímét is. Mivel a névjegyzékek szlovák nyelvűek, s mivel az iratanyag rendezője a jelek szerint nem igen értett szlovákul, a fondjegyzékből nem derül ki pontosan, hogy mit is tartalmaznak, de a kérdéskör ismerői számára azonnal feltűnik, hogy azokról az eredeti szlovák névjegyzékekről van szó, amelyeket a csehszlovák hatóságok a pozsonyi Magyar Meghatalmazotti Hivatal útján 1946. augusztus 26-án juttattak el a magyar kormányhoz.

CímkézveDigitalizálás
Kezdés éve2007-01
Befejezés éve2007-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
RésztvevőkPopély Árpád, Kusy Ferenc
Eddigi eredmények

A kutatási program keretén belül sor került a teljes anyag lefénymásolására és digitalizálására. A névjegyzék mindenki számára elérhető a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján: https://adatbank.sk/dokumentumok/a-lakossagcsere-kereteben-magyarorszagi-attelepitesre-kijelolt-szlovakiai-magyarok-nevjegyzekei-1946/