Könyvtári gyűjtemények digitalizálása

A Bibliotheca Hungarica törzsállományának fontos részét képezik az 1918 óta kiadott különböző szervezetek, kulturális és politikai tömörülések naptárai és évkönyvei, valamint az első Csehszlovák Köztársaságban megjelent iskolai értesítők. Ezen felsorolt...
Bővebben

Folyóiratok feldolgozása

A Bibliotheca Hungarica folyóirattárának legnagyobb hányadát a szlovákiai magyar sajtótermékek alkotják. Célja a kurrens periodikák új számainak, valamint a hagyatékokból, ajándékokból beérkező régebbi folyóiratoknak a feldolgozása és archiválása. Folyamatosan szerzik...
Bővebben

Esterházy János pályaképe és emlékezete

Esterházy János pályaképe és emlékezete, A történeti források és a politikus megítélése A projekt célja az Esterházy János személyével és tevékenységével kapcsolatos források feltárása, összegyűjtése, egy digitális forrásgyűjtemény összeállítása  és...
Bővebben

Szakrális Kisemlék Archívum

Az Etnológiai Központ 1998-ban létrehozott Szakrális Kisemlék Archívumában jelenleg a kettő és fél ezret meghaladó, adatlappal rendelkező objektumot tartunk nyilván. Topográfiailag a gyűjtemény felöleli egész Dél-Szlovákiát. Módszeres feltérképezéssel a gyűjtemény...
Bővebben

BiblioNet

Első ízben kerül sor olyan könyvtárak közti együttműködésre, amely a határmenti térség könyvtárai szakmai együttműködésének koordinálását, a technikai fejlesztések összehangolását, az internetes hozzáférést és a térségre vonatkozó irodalom szakszerű és...
Bővebben

Dokumentumtár

A szlovákiai magyarok történetéhez kapcsolódó dokumentumok, iratok, levéltári anyagok. Az újabban megjelenő az intézet altal kiadott dokumentumgyűjtemények esetében az interneten a dokumentumok PDF formátuma található. A régebbi csak lefényképezett és...
Bővebben