A Fórum Társadalomtudományi Szemle 2001/1-es számáról – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Fórum Társadalomtudományi Szemle 2001/1-es számáról

A Fórum Társadalomtudományi Szemle 2001/1-es számáról

A Fórum Társadalomtudományi Intézet kiadásában megjelenő Társadalomtudományi Szemle – mely alcíme szerint a szlovákiai magyar tudományos műhelyek folyóirata – immár harmadik évfolyamába lépett. Az idei első szám szerkezetileg az eddigi hagyományokat követi. A terjedelmesebb tanulmányok közül mindenképpen ki kell emelnünk Angyal Béla politikatörténeti tanulmányát a csehszlovákiai magyarság választói magatartásáról a két világháború közötti időszakban. Ugyancsak politikatörténeti témát dolgozott fel Grigorij Mesežnikov, amikor a kilencvenes évek szlovákiai választási szabályainak alakulását és annak kihatásait vizsgálta. Vörös Ferenc a családnevek változásait vizsgálta négy szlovákiai községben (Balonyban, Diósförgepatonyban, Kis- és Nagycétényben) az 1896-1999 közti időszak vonatkozásában. Simon Szabolcs Lanstyák István munkáiról írt tanulmánynak beillő elemző ismertetést, Agócs Gergely pedig kultúrantropológiai megközelítésű munkájában szlovákiai magyar példákon keresztül a mesterség elsajátításának társadalmi intézményét mutatja be a cigányzenészek körében. A Fórum Társadalomtudományi Intézet közelmúltbeli nagyszabású kutatási projektuma volt az elmúlt évtized, főleg a rendszerváltás évei társadalmi-politikai történéseinek a résztvevők visszaemlékezései alapján történő rögzítése. Az ún. oral history, az elbeszélt történelem munkamódszerével csaknem félszáz beszélgetés készült már el, amelyeket a Fórum Társadalomtudományi Szemle folyamatosan közre is ad. Ezek az önvallomások természetesen szubjektívek, s értelmezésük a történészek feladata lesz. Jelen számban a Sándor Eleonóra által Janics Kálmánnal készült beszélgetést olvashatjuk. A Könyvek rovatban Zeman László a Szlovenszkói városképek című, eredetileg 1938-ban megjelent, 1999-ben a miskolci Felsőmagyarországi Kiadó jóvoltából, Kiss Gy. Csaba utószavával ismét kiadott kötetről, valamint L. Juhász Ilona Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában c. könyvéről olvashatunk ismertetéséket. A Fórum Társadalomtudományi Szemlét angol nyelvű összefoglalások egészítik ki.
(Atelier 2001/3, 48)

KategóriaCikk