Fórum lesz a Fórum? – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Fórum lesz a Fórum?

Fórum lesz a Fórum?

Társadalomtudományi intézet Somorján

A magyarok száma ugyan nem, de intézményeink szaporodnak Szlovákiában. Ez utóbbi miatt néha lelkesedünk (életképességünk megnyilvánulásainak véljük hivatalaink szaporodását), máskor elkeseredünk (amikor felismerjük, hogy nálunk már rég nem a gyerek, hanem a bábák személye vált fontossá), aztán megnyugtatjuk magunkat: kell, hogy legyenek, akik dicsőségeinkről és bukásainkról számot adnak.
Tény hát, hogy szükség volt egy, a szlovákiai magyarság helyzetét feldolgozó és bemutató intézet kialakítására, egy olyan intézményrendszer működtetésére, amely tudományos alapossággal kutat, s az egyes szakterületek kutatói számára forrásanyagot szolgáltat.

A Fórum Intézet a társadalomtudomány kutatásának céljával alakult 1996-ban, s eddig az ország különböző városaiban működő részlegeit tavaly sikerült Somorjára összpontosítania, ahol többmilliós beruházással felépült — az egyik részlegként addig ott működő Biblotheca Hungarica épületének tetőterét kibővítve — az intézet székháza, csupán az etnológiai részleg (Liszka József vezetésével) maradt Komáromban.

Tekintettel arra, hogy a kormány anyagilag is támogatta a Fórum Intézetet, január 23-án Csáky Pál miniszterelnök-helyettes is felkereste a székházat, hogy Tóth Károllyal, a Fórum Intézet igazgatójával megállapodjanak a kisebbségpolitikai szempontból stratégiai jellegű kutatásokat érintő együttműködésről. Megegyeztek abban, hogy

— a Fórum Intézet hajlandó részt vállalni a magyar egyetem kialakításának folyamatából (esetleg az egyetem részévé is válni), cserébe a kormány az egyetemre szánt összegből a Fórumot is támogatja

— a Fórum Intézet felvállalja az interetnikus kutatásokat

— a kormány támogatja az intézet könyvtár-vásárlási terveit (a magyarság sorsáról hiteles képet nyújtó, a közelmúltban elhunyt Gyönyör József könyvtárát például)

— mivel a kormány nem rendelkezik hasonló intézménnyel és feldolgozott adatbázissal, mindenképpen együttműködni kíván a Fórum Intézettel.

Amint azt Tóth Károlytól megtudtuk, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tavaly lényeges struktúra-átalakításon ment át, azóta főleg kisebbségkutatással foglalkoznak, magyarságkutató részlegük már szinte teljes kiépítettségű, de működik már a romakutatási és az interetnikus viszonyok részlege is.

A dokumentációs részleg a digitális adatbázis kialakításán dolgozik, s eredményeiket (eddig mintegy 500 község adatainak feldolgozása 1918-tól napjainkig) szeretnék a közeljövőben az internetre is feltenni, hogy azok mindenki számára hozzáférhetővé váljanak.

—cs—

KategóriaCikk