Hányan vállaljuk magyarságunkat? – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Hányan vállaljuk magyarságunkat?

Hányan vállaljuk magyarságunkat?

A szlovákiai magyarok körében végzett reprezentatív szociológiai felmérés eredményei a nemzeti és politikai identitásról

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010 márciusában kérdőíves felmérést készített a szlovákiai magyar felnőtt korú lakosság körében. A nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerinti reprezentatív mintát 1022 válaszadó alkotta.
A főbb témakörök a következők voltak: a magyar nemzetiség vállalása, médiafogyasztási szokások, a politika iránti érdeklődés, a jelenlegi politikával kapcsolatos vélemények, a szlovák-magyar viszony, választási hajlandóság, választási preferenciák.
A szlovákiai magyarok helyzetével kapcsolatos témák a válaszadók 61 százalékát foglalkoztatják. A kérdést általánosan felvetve, csaknem 90 százalékuk tartja fontosnak a nemzetiségét és azt, hogy magyarnak maradjon, s 67 százalékuk vallja, hogy magyarságához minden körülmények között hűnek kell maradnia. A személyre szólóbb tudakozódásra – hogy milyen helyzetben vállalja nemzetiségét – a válaszadók 52 százaléka mondta, hogy mindig, még akkor is, ha hátránya származik belőle, 9 százalékuk, hogy ha nem érzi fenyegetve magát, 7 százalékuk pedig akkor, amikor megfelel nekik. Minden ötödik válaszadót nem izgatja ez a kérdés.
A napjainkban tapasztalható szlovák-magyar feszültség a megkérdezettek 45 százaléka szerint nem befolyásolja a nemzeti identitás vállalását Szlovákiában. A többség viszont úgy tartja, igen: 41 százalékuk szerint gyengíti, 14 százalékuk szerint erősíti a nemzettudatot. Milyen hatással vannak a válaszadóra a magyarellenes események? Többségük ugyanolyan biztonságban érzi magát, mint eddig (70%), 15 százalékuk szlovák környezetben ezentúl inkább szlovákul fog beszélni, 6 százalékuk pedig kerülni szándékszik a szlovákokkal való közvetlen kapcsolatot. Az elköltözés lehetőségének fontolgatását – nemzetiségileg kompaktabb vidékre vagy Magyarországra – egy százalékuk említette.
Az élet különböző területei közül a megkérdezettek leginkább a családi életükkel, lakáskörülményeikkel, lakhelyükön a szlovák-magyar együttéléssel meg az ottani emberi kapcsolatokkal, egészségi állapotukkal és munkájukkal elégedettek. S mivel a legelégedetlenebbek? Elsősorban a jelenlegi kormánnyal, majd a politikusokkal általában, ezt követően az ország gazdasági helyzetével, Szlovákia és Magyarország viszonyával, valamint az életszínvonallal. Véleményük szerint az új kormánynak elsősorban a munkanélküliséget (72%), a gazdaság és az egészségügy (18 és 27%), valamint a szlovákiai magyarok helyzetét (25%) kell megoldania.
A felmérés időpontjában a megkérdezettek háromnegyede elment volna választani (ebből 49% biztosan szavazott volna), egy negyedük pedig inkább afelé hajlott, hogy nem vesz részt a voksolásokon, bár az utóbbiak 10 százaléka még bizonytalan volt a részvételt illetően.
A felmérést a Fórum Kisebbségkutató Intézet készítette.
Kutatásvezető: PhDr. Mészárosné Lampl Zsuzsanna PhD.

KategóriaCikk