Konferencia a határon túli magyarok helyzetéről – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Konferencia a határon túli magyarok helyzetéről

Konferencia a határon túli magyarok helyzetéről

A célkitűzés egy megújult szemlélet alapjainak lerakása, mindenekelőtt a magyarországi közélet számára

Sólyom László magyar köztársasági elnök mára konferenciát hívott össze a Sándor-palotába, amelyen a szomszédos országokban élő magyar tudósokkal, közéleti és a civil szférában elismert személyiségekkel vitatja meg a határon túli magyarok helyzetét, hogy minél pontosabban megismerje a problémáikat. A szlovákiai magyarságot Lampl Zsuzsanna szociológus, Gyurgyík László szociológus-demográfus, Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója és Erdélyi Géza református püspök képviseli. A résztvevők bemutatják saját régiójukat és tevékenységüket, majd kerekasztal-beszélgetést folytatnak a határon túli magyarok helyzetének változásáról az új európai viszonyok között, továbbá a fiatal generációk magyarságtudatáról és a támogatáspolitikáról.

Az államfő a nem nyilvános tanácskozásra olyan elismert személyiségeket invitált meg, akik „tevékenységük alapján, kutatási vagy szakterületük szabályai szerint tudnak érvényes megállapításokat tenni a határon túli magyarság helyzetéről”. A célkitűzés egy megújult szemlélet alapjainak lerakása, mindenekelőtt a magyarországi közvélemény és a közélet számára. A problémák és a perspektívák együttes feltárásával az államfő hatni akar arra, hogy megváltozzék a határon túli magyarokkal kapcsolatos anyaországi gondolkodásmód és cselekvés.

A több évre tervezett tanácskozássorozat kiemelt témai közé tartoznak a határon túli magyar kisebbség szociális, gazdasági, kulturális helyzete, az elvándorlás, az asszimiláció, a népességfogyás, de olyan problémák is szóba kerülnek majd, mint a munkanélküliség, az alkoholizmus, az analfabetizmus és a magyar ajkú romák ügye.

A tervek szerint évente két-három alkalommal tartanak találkozókat. A kezdeményezés nem érinti a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tevékenységét, és nem is illeszkedik annak kormányzati és politikai környezetébe. Komlós Attila, a HTMH elnöke szerint jól kiegészítheti egymást a Máért és a köztársasági elnök által kezdeményezett konferenciasorozat.

Sólyom László köztársasági elnök most is, s hivatalba lépése óta több alkalommal kifejtette: tevékenysége egyik sarkalatos pontjának tartja a nemzeti összetartozás erősítését. Az államfő újévi köszöntőjében az ország megoldandó gondjai között említette a magyar nemzet határoktól független megtartását. Március 15-i ünnepi beszédében pedig azt hangsúlyozta, alapvetően újra kell gondolni a határon túli magyarokra vonatkozó politikát.

KategóriaCikk