Migrácia/Migráció – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Migrácia/Migráció

Migrácia/Migráció

Már szinte hagyománnyá vált, hogy minden év szeptemberében tudományos konferenciát rendeznek Vágsellyén. A Fórum Társadalomtudományi Intézet Nostra Tempora könyvsorozatának 4. és 5. köteteként megjelent Migráció című tanulmánygyűjtemény a 2000. szeptember 10-én Migráció a Kisalföldön címmel megtartott konferencia előadásait tartalmazza szlovák, illetve magyar nyelven.

A konferencia rendezője a vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, társrendezői pedig a vágsellyei Állami Levéltár, a Fórum Társadalomtudományi Intézet, illetve a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete voltak.

Figyelemre méltó már magának a konferenciának az ötlete is. Egy kis régióban neves tudósok bevonásával kerül sor minden évben a tanácskozásra a város és környék pedagógusai, polgármesterei, önkormányzati képviselői számára. Az eseményszámba menő rendezvény olyan témákkal foglalkozik, melyeknek van közéleti aktualitásuk is, a kérdés történetiségével, elméleti megközelítésével, tudományos igényű bemutatásával azokra az összefüggésekre hívja fel a figyelmet, amelyekről a politika és a közélet hajlamos megfeledkezni.

A konferenciához mindig kapcsolódik egy kiállítás is az állami levéltárban, amely dokumentumokkal, tárgyi emlékek felvonultatásával még plasztikusabbá teszi az adott témát.

„A konferencia és a hozzá kapcsolódó kiállítás témaválasztása nem volt véletlen. (…) A migráció szó alatt a konferencia és kiállítás szervezői a lakosság lakhelyének állandó vagy ideiglenes megváltozását értették, tekintet nélkül arra, hogy a lakóhely elhagyása önkéntes vagy kényszerű volt. Célunk az volt, hogy több, más szakemberrel együtt bemutassuk egy régió népmozgásait.” – írja Novák Veronika a kötet bevezetőjében.

Mint azt a kötet előadásai is mutatják (Horváthová Margita: Német betelepítés a Csallóközbe, Jozef Klačka: Horvátok betelepülése Nyugat-Szlovákiába, Ivan Mrva: Felekezeti és politikai népvándorlások a Cseh Korona országaiból Pozsony és Nyitra vármegye területére a 16-19. század folyamán, Weinbergerová Mária: Zsidó települések Szlovákia területén, Arne B. Mann: A csallóközi romák történelméből, Novák Veronika: Roma oklevelek és kiváltságlevelek az Esterházy család levéltárában, dr. Tóth Béla: A Magyar Kamara, telepítések a 18. sz. első harmadában Magyarországon és ami mögöttük van, Nagy Hildegarda: A németek betelepítése Diószegre II. József uralkodása idején, Kujbusné Mecsei Éva: Migráció Nyíregyházán 1753-1837 között, Novák Veronika: Kivándorlás Mátyusföldről Krassó megyébe, Gál Margit: Az amerikai kivándorlás kezdetei a Galántai és a Vágsellyei járásban, Eva Vrabcová: Az első földreform és a belső kolonizáció a Csallóközben, Bukovszky László: A szlovák-magyar lakosságcsere 1946-1948) nemcsak egy nagyon izgalmas konferencia zajlott Vágsellyén, de a kötetben olyan adatokat, alapkutatásokon alapuló eredményeket is olvashatunk, amelyek most kerülnek először a szélesebb nyilvánosság elé.

Ebben az évben is sor került a vágsellyei konferencia és kiállítás megrendezésére Az önkormányzatiság múltja a Kisalföldön címmel. A konferencia előadásainak kiadása most van folyamatban.

Dunaszerdahely, 2001, Fórum Társadalomtudományi Intézet, Nostra Tempora 4, Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (szlovákul)

Dunaszerdahely, 2001, Fórum Társadalomtudományi Intézet, Nostra Tempora 5, Lilium Aurum Könyvkiadó, 207 p. (magyarul)

KategóriaCikk