Musaeum Hungaricum V. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Musaeum Hungaricum V.

Musaeum Hungaricum V.

A konferencia előadásai a múzeumi szakmunka aktuális kérdéseivel és eredményeivel foglalkozik

Somorja. Ötödik alkalommal rendezték meg a Musaeum Hungaricumot, az immár hagyományosnak mondható konferenciát, melynek szervezője a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Galántai Honismereti Múzeum volt.
A szakmai találkozónak a Fórum Kisebbségkutató Intézet székháza adott otthont. Az évek során a rendezvény a muzeológiai szakma azon rangos fórumává nőtte ki magát, amelyen a szlovákiai magyar vonatkozású gyűjteményi tárgyakat, anyagot kezelő múzeumaink évente tartalmas és sokrétű előadások keretében mutatkoznak be, számolnak be legfrissebb szakmai tapasztalataikról, kutatási eredményeikről és terveikről.
Az idei konferencia kísérőrendezvényeként a szóban forgó múzeumok A magyarok tárgyi emlékei a szlovákiai múzeumokban címmel szerény tablókiállítás keretében is bemutatkoztak.
Az elképzelések szerint a tárlat a jövőben kulturális rendezvények, társadalmi összejövetelek és szakmabeli akciók vándorkiállításaként lesz megtekinthető, hogy a muzeológiai szakma ily módon is felhívja magára a nagyközönség figyelmét. A kamarakiállításon bemutatott 12 intézmény között ott találjuk a 19. században megalakult, legkorábbi gyűjteményeket kezelő kassai, rimaszombati, komáromi és rozsnyói regionális múzeumokat, mint a legfiatalabb, 2002-től tevékenykedő pozsonyi székhelyű Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát, mely úttörő jellegű előadással képviseltette magát. Tartalmas és innovatív `68-as emlékkiállításuk tapasztalatai azt mutatják, hogy a multimediális eszközök bevezetésével új dimenziók és lehetőségek nyílnak a hagyományos értelemben vett kiállítás-felfogásban, általuk valóságközelibb, komplexebb élményt kap a látogató.
Területi megközelítésben a keleti régiók (Tőketerebes, Kassa, Eperjes, Léva, Ipolyság) múzeumainak előadói képviseltették magukat a legnagyobb arányban, tematikailag a konferencia arányosan megoszlott az egyes szakágazatok, kutatási területek között, hiszen két régészeti feltárást bemutató, valamint három művészettörténeti jellegű előadás is került a történelmi témájú bemutatók közé. Valamennyi előadás a múzeumi szakmunka aktuális kérdéseivel, tapasztalataival és eredményeivel foglalkozott.
A konferenciát záró vitában felmerült a jövőbeni tematikus konferenciák megrendezésének ötlete, melynek előadásai minden évben más és más központi téma köré rendeződnének. A jövő évi témáról még nem született megegyezés.
A konferencia létjogosultsága és szükségessége vitathatatlan, mert ösztönző, alkotó közeget jelent a hazai magyar muzeológusszakma számára, remek lehetőséget teremt személyes szakmai tapasztalatcserére, kapcsolatok felvételére és azok további ápolására.

KategóriaCikk