Rangos kitüntetés Tóth Károlynak és Méry Gábornak – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Rangos kitüntetés Tóth Károlynak és Méry Gábornak

Rangos kitüntetés Tóth Károlynak és Méry Gábornak

Kedden két szlovákiai magyar értelmiségi részesült rangos magyar állami kitüntetésben. Tóth Károlynak, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójának Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Méry Gábor fotóművésznek és könyvkiadónak a a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere kiemelkedő fotóművészi és könyvkiadói tevékenységének elismeréseként. PRO CULTURA HUNGARICA emlékplakettet adományozott. Az elismeréseket Heizer Antal, a Magyar Köztársaság nagykövete Pozsonyban adta át. Az ünnepségen jelen volt a magyarországi és szlovákiai magyar politikai, társadalmi közélet számos rangos képviselője.

Tóth Károly esetében … az alábbi fogalmak is méltóképpen megelevenítik egy helyét és feladatát kereső szlovákiai magyar értelmiségi összefonódását az elmúlt 20 év történetével: József Attila Ifjúsági Klub – Csehszlovákiai Magyar Kisebbségi Jogvédő Bizottság – Theátrum Irodalmi Társaság – Madách Kiadó – Független Magyar Kezdeményezés Politikai Mozgalom – ÍRÓDIA – Nap Kiadó – Magyar Polgári Párt – Magyar PEN Klub – Fórum Alapítvány – Fórum Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet.

Dél-Szlovákiában mintegy 700 kisebbségi szervezet és intézmény működik a legkülönbözőbb területeken és egy igencsak eltérő színvonal-skálán. Az 1989-es politikai és társadalmi fordulatot követően új lehetőségek, de ugyanakkor új veszélyek és kihívások is nyíltak a szlovákiai magyarság előtt: a közösség fennmaradásához, nemzeti identitásának megőrzéséhez nagy szüksége volt az egyes részterületek tudományos szintig elmenő kidolgozására és azok átfogó rendszerezésére: vagyis szinte a semmiből egy új vagy régi-új intézményrendszer létrehozására.

Ez lett Tóth Károly egyéni pályájának és a szlovákiai magyar közösség tudományos igényű kutatásainak metszéspontja. Ez lett az a terület, ahol beteljesedhetett az egyéni adottságok és a társadalmi igények találkozása: Tóth Károly 1996-ban felvállalta a Fórum Intézetnek, mint egy új típusú intézményrendszernek a „menedzselési feladatát”. Mára már divatossá vált szakkifejezéssel élve szlovákiai magyar „ernyőszervezetet” hozott létre, ez lett a ma már az egész Kárpát-medencében fogalommá vált somorjai Fórum Intézet, illetve annak széles körű, országos hálózata. Tóth Károly érdemeit e téren nem csökkenti, hanem növeli, hogy ezen új típusú munkához csapatot is tudott maga mellé állítani, a régi kollégákat átképezni, az újakat kinevelni – mert a kisebbségkutatás igazi csapatmunka, mindennapos tevékenység, méghozzá régiókon és határokon is átívelő – hangzott a méltatás.

KategóriaCikk