Rejtett kincs, újabb szép virág – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Rejtett kincs, újabb szép virág

Rejtett kincs, újabb szép virág

Elveszettnek hitt balladák rangos képanyaggal egy idényes szellemi csemegét nyújtó könyvben

Dunaszerdahely. Csütörtök este Somogyi Éva vezetésével a Nyitra vidéki népballadák címmel Arany A. László hagyatékából megjelentetett kötetet mutatták be a Budapest Kávéházban. A Fórum Kisebbségkutató Intézet által kiadott könyvet szerkesztette, és a benne lévő jegyzeteket Liszka József etnológus írta.
A könyv kotta- és képanyagának válogatása, gondozása Nagy Myrtil szakértelmét dicséri. A képeket látva a gazdagság és a szegénység szerves egysége érződik, s kijelenthető, hogy szociográfiai, néprajzi, sőt esztétikai értékekkel is bírnak. Ilyen a zsérei szegényasszonyt ábrázoló fotó, a kövekkel játszó gesztei kisfiú vagy az a ghymesi legényke, aki szőrén üli meg a lovát. A könyvben olvashatunk a magyar balladakutatás vázlatos történetéről és érthető módon a magyar és a szlovák nyelvjáráskutatás és a történeti fonológia jeles képviselőjeként számon tartott Arany A. László munkásságáról.
A kötet méltatója, Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus, a győri Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézetének docense volt. Az etnográfia kiváló szakértője a méltatása elején azzal a hasonlattal élt, hogy a rejtett kincset a föld előbb vagy utóbb, de kiveti magából. Ez történt a kötetben megjelent balladák esetében is. Hatvanöt esztendő kellett ahhoz, hogy a felszínre jöjjenek, s ezzel a magyar népköltészet újabb szép virága nyílt ki, hogy megcsodálják, ugyanis 1944-ben jelent meg a Nyitravidéki népballadák című füzet Putz Éva tollából. Ezt követte volna egy újabb gyűjtemény, de a háborús állapotok ezt nem tették lehetővé. Lanczendorfer Zszsanna elmondta, hogy „a könyv érdeme az is, hogy az eredeti könyvbe szánt Blanárovits József metszeteit a hozzárendelt balladarészletekkel is közzéteszi. A kiadvány gazdag jegyzetapparátussal rendelkezik, amelyből információkat kapunk a közölt variációról, a függelék fejezetben pedig megtekinthetjük a balladák jegyzeteit, Zobor-vidék egyike a néprajzilag legjobban kutatott szlovákiai magyar tájegységnek, érdekes módon mégis óriási űrök vannak a térség népi kultúrájának ismeretében. Ezért hiánypótló ez az újabb népköltészeti kiadvány.”
Liszka József a kötetben rávilágít kutatásainak hibáira, és megteszi kritikai észrevételeit is. Ilyen például a hivatkozási probléma, ellentmondásosság, vagy a balladavariánsok összemosása a jobb változat érdekében. A kötetben a régi stílusú balladák mellett nagyobb számban vannak új stílusúak is. A huszonhat balladatípusból van benne két betyárballada, öt ponyvaballada és tíz középkori ballada is. A kiadványnak nem az egyes balladatípusok összes publikált variánsának jegyzetekben történő összegyűjtése volt a feladata.
Liszka József a kötet előszavában a balladák földrajzi és néprajzi hátteréhez annyit fűz, hogy „A kutatott nyelvterülethez, a Nyitra környéki magyar nyelvszigethez általában tizenhárom települést szokás sorolni (Alsócsitár, Alsóbodok, Bábindal, Béd, Gerencsér, Geszte, Gimes, Kolon, Barslédec, Menyhe, Nyitraegerszeg, Pográny, Vicsépapáti), bár vannak szerzők, akik jóval tágabban értelmezik Zobor-vidéket. A szakirodalom és a helyi népnyelv többféleképpen is emlegeti e falucsoportot. Leggyakoribb a Zoboralja, vagy a Zobor-vidék megnevezés. Magam a Zobor-vidék kifejezést némileg tágabb jelentésűnek érezve a Zoboraljával szemben (amely közvetlenül a Zobor-hegy tövénél megbúvó településeket jelölné) az előbbit részesíteném előnyben.”
Az est fénypontjaként a Nyitra környékéről származó páratlanul szép alkotások közül Lanczendorfer Zsuzsanna elénekelt egyet csodálatosan szép hangján, és arra is rávette a közönséget, hogy együtt énekeljék el a közismert A csitári hegyek alatt című népdalt.

KategóriaCikk