Tanácskoztak és ünnepeltek a rendszerváltó csehszlovákiai magyarok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tanácskoztak és ünnepeltek a rendszerváltó csehszlovákiai magyarok

Tanácskoztak és ünnepeltek a rendszerváltó csehszlovákiai magyarok

A Fórum Kisebbségkutató Intézet november 18-án Az 1989-es csehszlovákiai rendszerváltás és az első csehszlovákiai rendszerváltó politikai szervezet, a Független Magyar Kezdeményezés megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferenciát székházában.
A november 18-i tanácskozást megelőzően nyitotta meg Végh László szociológus azt a kiállítást, amely az 1989-es rendszerváltás képeit és dokumentumait prezentálja.
A konferencián Popély Árpád tartott előadást a csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás Budapestről nézve címmel, majd Momko Miloš beszélt arról, hogyan kutathatók a rendszerváltás forrásai a Fórum Intézetben, aztán Simon Attila ismertette a jelenlevőket a szlovákiai magyar pártok genezisével. A konferencia második részében Gál Zsolt tartott előadást Gazdasági átalakulás 1989 után − egy elvesztegetett évtized címmel, Strešňák Gábor pedig az ŠTB anyagainak tükrében ismertette a rendszerváltás magyar vonatkozásait.
A konferencia záróaktusa A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989−1992) című kötet bemutatója volt, amit Bukovszky László abszolvált.
A kötet abból a Fórum Kisebbségkutató Intézet Oral History programja keretében készített 31 mélyinterjúból állt össze, amelyek a rendszerváltás olyan szlovákiai magyar résztvevőivel készültek, akik nemcsak átélői, hanem valamilyen formában alakítói is voltak az 1989-es rendszerváltásnak, illetve az azt megelőző és követő időszaknak.
A könyvbemutató után a csölösztői Kormorán szállóban a Független Magyar Kezdeményezés alapítói és a politikai mozgalom első ügyvivői, volt parlamenti képviselői emlékeztek húsz évvel ezelőtti önmagukra.

KategóriaCikk