Új könyvtár és olvasóterem – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Új könyvtár és olvasóterem

Új könyvtár és olvasóterem

Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma

Komárom. Szeptember 16-án, Kultsár István születésnapján adták át a Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumában a bencés szerzetes-tanárról, íróról, szerkesztőről elnevezett könyvtárat és olvasótermet. A mintegy 40 ezer darabból álló, 16. századi köteteket is tartalmazó történelmi könyvtár nemrégiben került vissza a múzeum kezelésébe.

Fehér Csaba múzeumigazgató az ünnepélyes átadáson elmondta: hosszú, kényszerű elzárás után a könyvek ismét hozzáférhetővé válnak a széles nyilvánosság számára. A múzeum – a Nyitra Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával – korszerű, multimédiás olvasótermet is kialakított, ahol megfelelő környezetben tanulmányozhatók és kutathatók az értékes könyvek. A könyvtár magvát az a mintegy négyezer kötetes gyűjtemény alkotja, amelyet Kultsár István 1827-ben ajánlott fel Komárom vármegyének. Az adománylevélben egyebek között ez olvasható: „…Hazafiúi indulatból szülőföldemnek óhajtanám megnyitni a dicsőségnek azon útját, hogy első lenne Magyarországban egy nyilvánvaló s közhasználásra megnyitott könyvtár felállításában.” Példáját a későbbiekben több jeles komáromi személyiség követte, így fokozatosan gyarapodott a könyvtár állománya.

A múzeum – Fehér Csaba szavai szerint – „a megmaradás szent kötelességének tudatában, és a felvidéki magyar kultúrát, tudományos életet szolgálva nyitja meg történelmi könyvtárát és kutatótermét, hogy olyan magyar magvetésnek legyen táptalaja, amely szellemében és értékrendjében nemzetéhez mindenkor hű marad, és csak azt szolgálja, mint ahogyan Kultsár István tette.”

Az ünnepségen jelen volt Biró Ágnes, a kulturális minisztérium államtitkára, Endrei Katalin, a Fidesz-MPSZ női tagozatának elnöke, Fehér Miklós, Nyitra megye alelnöke – aki Fehér Csabával együtt vágta át a könyvtár és az olvasóterem szalagját -, valamint Tóth Károly, a Fórum Intézet és Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója. E két utóbbi intézmény, valamint a Madách Posonium Könyv- és Lapkiadó értékes könyvcsomagokkal gyarapította a múzeum könyvtárát. Az olvasóterem falán leleplezték a névadó, Kultsár István portréját, Szilva József alkotását.

KategóriaCikk