Založili európsku pobočku pre menšinové jazyky – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

77 éve történt a tornaljai robbantás! Kérlek segíts Te is emlékezni, támogasd a filmünket »

Založili európsku pobočku pre menšinové jazyky

Založili európsku pobočku pre menšinové jazyky

Na Slovensku včera vznikla domáca organizácia Európskej kancelárie pre menej používané jazyky (EBLUL). Podža jej predsedu Bojana Brezingera z Talianska zastupuje táto mimovládna organizácia 40 miliónov obyvatežov Európy hovoriacich nejakým menšinovým jazykom.

Jej úlohou je šíriť informácie o menšinách a ich jazykoch, informovať samotné menšiny o možnostiach rozvíjania vlastnej kultúry a jazyka (vrátane získavania financií na tieto ciele), vzájomne prepojovať jednotlivé menšiny a politicky lobovať.

EBLUL je pre predstavitežov Európskej únie najdôležitejšou poradnou organizáciou v otázkach menšinových jazykov a je ako pozorovatež zastúpená aj v Európskom parlamente či pri UNESCO.

Slovenská pobočka sa stala 15-tou v rámci Európskej únie a jej zakladajúcimi členmi je zatiaž niekožko maďarských, dve rómske, jedna bulharská, rusínska, chorvátska a nemecká menšinová organizácia. Založili ju na záver konferencie o jazykových a menšinových právach v Európskej únii a na Slovensku, ktorú zorganizoval v Šamoríne inštitút Fórum, najvýznamnejšia maďarská spoločenskovedná organizácia na Slovensku.

Predsedom slovenskej pobočky kancelárie bol zvolený politológ László Öllös, prezident inštitútu Fórum.

KategóriaCikk / Cikk