A Felvidék fogalmáról – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Felvidék fogalmáról

A Felvidék fogalmáról

A Felvidék fogalmáról

A Bagoly mondja podcast adásának aktuális vendége Liszka József etnológus, akivel Vataščin Péter beszélgetett. A beszélgetés témáját pedig egy olyan fogalom adja, amelyet naponta használunk: ez a Felvidék. De mit is jelent a Felvidék kifejezés egy etnológus számára, változik-e a fogalom jelentéstartalma és ha igen miért? Erre s más kérdésekre Liszka József ad választ. 

Liszka József (1956) etnológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának igazgatója, a Selye János egyetem docense. Tudományos érdeklődése elsősorban a néprajz elméleti problémáira, tudománytörténeti kérdésekre, az interetnikus kapcsolatok vizsgálatára, továbbá a szakrális néprajzra és a szövegfolklórra összpontosul. Kiemelt érdeklődéssel foglalkozik a szlovákiai Kisalföld és az ott élő etnikumok kultúráinak egymásra gyakorolt hatásával.

Liszka József néhány online is elérhető munkája:

Liszka József: Magyarok Szlovákiában VI. Populáris kultúra – Magyarok Szlovákiában 6. (Somorja, 2010)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

Liszka József: Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából (Komárom-Somorja, 2016)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

Liszka József: Národopis Maďarov na Slovensku – Interethnica 5. (Komárno-Dunaszerdahely, 2003)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/