Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege


 

A Fórum Kisebbségkutató Intézetnek megalakulásától kezdve egyik fő kutatási területe a szociológia. Az intézet tudományos tevékenységét szociológiai kutatással kezdte, mégpedig egy olyan terület kutatásával, amely a mai napig egyedülálló a szlovákiai szociológiában: a kis- és középvállalkozások kialakulásának fázisaival, a vállalkozók kapcsolatrendszerével, a rendszerváltás utáni vállalkozók tipológiájával foglalkozott (Lampl Zsuzsanna: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után).

2011-ig Lampl Zsuzsanna végezte az intézet szociológiai kutatásait, melyek között voltak nemzetközi, valamint magyar–szlovák összehasonlító kutatások is (ezekből egy válogatás lentebb látható).

2011-ben megalakult a Szociológiai és Demográfiai Részleg. Elsődleges célja a szlovákiai magyar népesség értékrendjének, nemzeti identitásának, kulturális fogyasztásának és életminőségének kvantitatív és kvalitatív módszerekkel történő vizsgálata. Ezen kívül rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat különféle aktuális témában. A részleg egyéb hazai kutatóintézetekkel és ügynökségekkel szembeni specialitása, hogy – folytatva az intézet szociológiai kutatásainak hagyományát – reprezentatív szlovákiai magyar mintával dolgozik, ugyanakkor végez összehasonlító szlovák–szlovákiai magyar kutatásokat is. A részlegen belül 2011-től demográfiai kutatások is folynak.

Főbb kutatási területek

 • Nemzeti identitás
 • Értékrend
 • A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása
 • Ifjúságkutatás
 • Életmód, életminőség, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
 • Közvélemény-kutatások
 • Demográfiai elemzések
 • Interetnikus kutatások
 • Határon átnyúló együttműködés
 • Asszimilációvizsgálat

A Szociológiai és Demográfiai Részleg munkatársai

 • PhDr. Lampl Zsuzsanna, PhD. – igazgató, szociológus
 • Mgr. Gyurgyík László, PhD. – szociológus, demográfus
 • Mgr. Kelemen Zsófia – szociológus
 • Mgr. Mrva Marianna – szociológus
 • Mgr. Rigó Magdolna – szociológus
 • Mgr. Szilvássy Tímea – szociológus

1996 és 2011 közti kutatások

 • 1997, A vállalkozók és a vállalkozási szféra keletkezése és fejlődése Szlovákiában 1989 után
 • 1999, A szlovákiai magyarok a roma kérdésről
 • Kvalitatív szociológiai kutatás az értelmiségről
 • 2000, Az oktatási-nevelési folyamat résztvevőinek (iskolaigazgatók, pedagógusok, diákok és szülők) értékrendje
 • A munkaerőpiac résztvevői – nemzetközi kutatás
 • 2001, A munkaerőpiac kihívásai a dunaszerdahelyi járásban
 • A Magyarországon tanult szlovákiai magyar fiatalok karrierjének alakulása – nemzetközi kutatás
 • Értékrend és közvélemény
 • Az Új Szó és a Vasárnap olvasottsága
 • A szlovákiai magyar közvélemény és az MKP

2001-2002

 • Mozaik 2001. nemzetközi ifjúságkutatás

2002

 • Az MKP a szimpatizánsok és a nem szimpatizánsok szemével – fókuszcsoportos vizsgálat, 2002. április
 • Választási preferenciák, választási hajlandóság I. –  2002. április
 • Választási preferenciák, választási hajlandóság II.  – 2002. július
 • Az egyszázalékos adózás és az önkéntes magatartás megítélése és gyakorlata – nemzetközi kutatás
 • Országos felmérés az 1 százalékos adóról

2003

 • A nemzeti kutatási és fejlesztési program a határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulások – nemzetközi kutatás
 • Két közvéleménykutatás az MKP-ról (Kérdőíves és fókuszcsoportos felmérés, 2003. április–május, longitudinális értékrendkutatás – kérdőíves felmérés, 2003. május)

2006-2007

 • „Percentage Philantropy” – a civil szférába irányuló támogatások története és gyakorlata Szlovákiában  – nemzetközi kutatás

2007

 • „Kárpát Panel” – nemzetközi összehasonlító kutatás

2008-2009

 • „Challenging populism and promoting interethnic dialogue and tolerance in Slovakia“ – interdiszciplináris kutatás

2008

 • „Határmenti munkaerőpiac“, nemzetközi összehasonlító kutatás

2009

 • Vizuális kétnyelvűség
 • A magyar nyelv használata a vegyes lakosságú települések hivatali érintkezésében
 • A szlovákiai magyarok nyelvhasználata

2010

 • „Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén – Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában  – nemzetközi kutatás

2011-2012

 • A szlovákiai magyar értelmiség
 • Szlovák és magyar fiatalok értékrendje, nemzeti identitása, jövőképe és életmódjuk néhány jellemzője
 • A 15-29 éves korosztály ismeretei a nemzeti kisebbségekről és hozzájuk való viszonyulása
 • Életmód, életminőség a drogfogyasztás hátterében

A részleg munkatársai

Külső munkatársak

Kutatások és programok

Hírek