Megjelent Gyurgyík László új kötete: Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Gyurgyík László új kötete: Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján

A mű Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti adatait tartalmazza az 1950. évi csehszlovák népszámlálás adatai alapján. Mivel az 1950. évi népszámlálás községsoros nemzetiségi és felekezeti adatai napjainkig nem kerültek publikálásra, ezért tartottuk fontosnak közzétételüket. A kötetet egy tanulmány nyitja, melynek keretében megvizsgáltuk az 1950. évi községsoros nemzetiségi és felekezeti adatok legfontosabb jellegzetességeit a népességszám, közigazgatási egységek, települések nagyságcsoportjai, urbanizáltsági fok és az etnikai és felekezeti térszerkezet szerint. E publikáció legterjedelmesebb részét az 1950. évi népszámlálás községsoros nemzetiségi és felekezeti adatsorai teszik ki. A Függelékben különböző mutatók következnek, melyek segítik az olvasót az adatok egybevetésében az 1950. és a 2011. évi településszerkezeti változások tekintetbe vételével.