A kisebbségi kultúrák dokumentálása Szlovákiában

A Fórum Intézet fotóarchívuma

Prandl Sándor fotóarchívuma

CSEMADOK fotóarchívum

Íróportrék

Görföl Jenő – A szabadságharc emlékhelyei a Felföldön

Görföl Jenő – Pozsonyi séta

Néprajzi-kultúrtörténeti jellegű fényképgyűjtemény

Tudománytörténet – néprajzkutatók portréi, néprajzi rendezvények

Tárgyi néprajz

Szellemi néprajz

Társadalomnéprajz

Impériumváltások és a populáris kultúra

Globalizációs jelenségek

Szakrális Kisemlék Archívum

Temető dokumentáció

Egyéb

Képeslapgyűjtemény

Dél-szlovákiai települések 1918-tól napjainkig

Egyéni hagyatékok

Győry Dezső

Ungváry Ferenc

Szalatnai Rezső

Arany A. László

Néprajzi adattár

Az adattár egyrészt kéziratos, jórészt közöletlen néprajzi gyűjtésekből áll Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről

Hangdokumentumok

Hangarchívum

Videogyűjtemény

Ma is gyakorolt népszokások (szentcsalád-járás, lakodalom stb.) videofelvételei

Publikációk

1918-tól (Cseh)Szlovákiában megjelent könyvek, kiadványok

Folyóirattár

1918-tól (Cseh)Szlovákiában megjelent folyóiratok, lapok stb.

Katalógusok

1918-tól (Cseh)Szlovákiában megjelent katalógusok (kiállítások stb.)

Műsorfüzetek

1918-tól (Cseh)Szlovákiában megjelent színházi műsörfüzetek stb.

Kisnyomtatványok

Meghívók, értesítők, szórólapok

Plakátok

Magyar nyelvű plakátok

Temető dokumentáció

A szlovákiai magyar nyelvterület temetőinek dokumentálása

Nemzeti Jelképek Adattára

A szlovákiai magyarok szabadtéren felállított nemzeti jelképeinek (kopjafa, mint nemzeti szimbólum, emlékoszlop, székelykapu stb.) gyűjteménye