Dokumentácia menšinových kultúr na Slovensku

Fotoarchív Fórum inštitútu

Fotoarchív Sándora Prandla

Fotoarchív CSEMADOKu

Portréty spisovateľov

Jenő Görföl – Pamätné miesta boja za slobodu na Horniakoch

Jenő Görföl – Pozsonyi séta (Prechádzka Bratislavou)

Fotozbierka z oblasti etnografie a dejiny kultúry

Vedecko-historická zbierka – portréty etnológov, folklórne podujatia

Vecná etnografia

Duchovná etnografia

Spoločenskovedná etnografia

Zmeny impérií a populárna kultúra

Globalizačné javy

Archív sakrálnych pamiatok

Dokumentácia cintorínov

Ostatné

Zbierka pohľadníc

Obce na južnom Slovensku od 1918 po súčasnosť

Pozostalosti osobností

Dezső Győry

Ferenc Ungváry

Rezső Szalatnai

László Arany A.

Etnografická databáza

Databáza pozostáva sčasti z rukopisov, hlavne z doposiaľ nezverejnených etnografických zbierok z južných oblastí Slovenska obývaných maďarskou menšinou

Zvukové dokumenty

Zvukový archív

Videozbierka

Videá tradičných ľudových zvykov (návšteva svätej rodinky, svadba atď.) zachovaných až po súčasnosť

Publikácie

Knihy a publikácie vydané v (Česko)Slovensku od roku 1918

Zbierka časopisov

Časopisy, noviny atď. vychádzajúce v (Česko)slovensku od roku 1918

Katalógy

Katalógy (výstavy atď.) publikované v (Česko)slovensku od roku 1918

Programové zošity

Divadelné programové zošity atď. publikované v (Česko)slovensku od roku 1918

Malé tlačoviny

Pozvánky, oznámenia, letáky

Plakáty

Plakáty v maďarskom jazyku

Dokumentácia cintorínov

Dokumentácia cintorínov na maďarskom jazykovom území južného Slovenska

Databáza národných symbolov

Zbierka národných symbolov Maďarov na Slovensku postavených v exteriéri (kopjafa – drevený pamätný stĺp a székelykapu – sekulská brána atď. ako národný symbol)