Archív Maďarov na Slovensku

Je archívom Fórum inštitútu pre výskum menšín. Nachádzajú sa v ňom archívne dokumenty súvisiace so životom Maďarov na Slovensku, spisy maďarských politických strán na Slovensku, spisy spoločenských, kultúrnych a iných organizácií a inštitúcií, korešpondencia a pozostalosti osobností verejného života, spisovateľov a umelcov.

Dôležitou súčasťou zbierky sú aj pohľadnice maďarských obcí na Slovensku, drobné tlačoviny, plagáty a iné písomné materiály a archív fotografií.

 • Archívy inštitúcií
 • Zbierky spisov
 • Individuálne pozostalosti
 • Fotoarchív Fórum inštitútu
 • Zmena impérií a populárna kultúra
 • Globalizačné javy
 • Drobné sakrálne pamiatky
 • Národné symboly
 • Dokumentácia cintorínov a symboly smrti
 • Katalógy
 • Programové zošity
 • Audioarchív
 • Videozbierka

Pracovníci oddelenia

sociológ, knihovník, riaditeľ archívu a knižnice Bibliotheca Hungarica