Výskumné centrum európskej etnológie

Výskumné centrum európskej etnológie zabezpečuje inštitucionálny etnologický výskum Maďarov žijúcich na Slovensku. Jeho úlohou je skúmanie ľudovej/populárnej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku na vedeckej úrovni, dokumentácia výsledkov a ich publikácia.

Zbierky Etnologického centra

  • Odborná knižnica (knihy, periodiká, zbierka tlače)
  • Etnografická databáza (archív spisov: rukopisy, nevydané zbierky, dokumenty)
  • Etnograficko-kultúrnohistorická zbierka fotografií
  • Etnografická databáza
  • Audio- a videoarchív
  • Archív malých sakrálnych pamiatok
  • Dokumentácia cintorínov
  • Databáza národných symbolov

Adresa a mapa

Dôstojnícky pavilón, Hradná 2, Komárno, Slovak Republic

Poštová adresa: P.O.Box 154., SK-945 01 Komárno 1.

Kontakt

Tel.: +421-908-400-435

E-mail: icu@foruminst.skliszkajozsef@azet.sk

WEB: www.foruminst.sk

Interní pracovníci

Externí spolupracovníci

etnograf, muzeológ, vysokoškolský pedagóg