Centrum digitalizácie a internetových databáz

Centrum zabezpečuje základné IT a technické zázemie pre činnosti Fórum inštitútu pre výskum menšín, obstarávanie a údržbu IT nástrojov a softvéru, technické zabezpečenie konferencií a prednášok a ďalšie činnosti súvisiace s výskumom, digitalizáciou, spracovaním údajov a vývojom IT. Našou dlhodobo prebiehajúcou aktivitou je digitalizácia a online spracovanie kultúrneho dedičstva Maďarov na Slovensku – dokumentov, fotografií, pohľadníc, publikácií, zvukového materiálu atď., ktoré sa nachádzajú v archíve inštitútu. Tento obsah je dostupný na webových stránkach Szlovákiai Magyar Adatbank (Databanka Maďarov na Slovensku), Digitális Emlékezet (Digitálna pamäť) a Hungaricana.

Okrem digitalizácie zohráva centrum významnú úlohu aj pri budovaní webových databáz a vytváraní obsahov, ako aj vo vývoji rôznych webových aplikácií a modulov WordPress. Osobitný význam v tejto oblasti má databáza miest a obcí dostupná v Databanke Maďarov na Slovensku, lexikón Maďarov v (Česko)Slovensku, digitálne archívy, bibliografie, repertóriá a chronologické databázy. Centrum tiež zabezpečuje celoročnú aktualizáciu, údržbu a priebežný rozvoj webových stránok, ktoré prevádzkuje Fórum inštitút pre výskum menšín (11 nezávislých domén a 20 nezávislých subdomén s 19 862 návštevníkmi a 47 195 zobrazeniami stránok mesačne). Centrum je zodpovedné aj za externú komunikáciu inštitútu a jeho projektov, správu stránok v sociálnych médiách a tvorbu online obsahov. Taktiež produkuje podcasty, krátke filmy a iné videá.

Digitalizácia

 • Knihy, časopisy
  • Knihy a publikácie vydané v maďarčine na Slovensku (krásna literatúra, história, etnografia a dejiny literatúry)
  • Všetky edície denníka Új Szó z obdobia 1948-2017
  • Všetky edície literárneho týždenníka A Hét z obdobia 1956-1996
  • Všetky edície časopisu Irodalmi Szemle z obdobia 1958-2014
  • Všetky edície časopisu Prágai Magyar Hírlap z obdobia 1922-1938
  • Všetky edície časopisu Szocialista Nevelés z obdobia 1956-1989
  • Všetky edície časopisu Új Ifjúság z obdobia 1952-1989
  • Všetky edície časopisu Fáklya z obdobia 1951-1956
 • Digitálna pamäť – fotóarchív, zbierka starých fotografií
 • Zbierka pohľadníc
 • Zvukový archív
  • Oral History – rozhovory, životné rozhovory
  • Zvukové nahrávky maďarských spisovateľov a osobností na Slovensku
  • Osobné pozostalosť Ferenca Simu – výskum maďarských nárečí na Slovesnku
 • Osobné pozostalosti – písomnosti, dokumenty

Databázy, internetové obsahy

 • Kalendár podujatí Madarov na Slovensku
 • Lexikón Maďarov na území (Česko)Slovenska
 • Databáza obcí
 • Databáza inštitúcií a organizácií
 • Bibliotheca Hungarica, Výskumné centrum európskej etnológie – fond knižnice, bádateľská knižnica (Huntéka)
 • On-line kníhkupectvo – publikácie Fórum inšitútu pre výskum menšín
 • Chronológia dejín Maďarov na Slovensku
 • Bibliografie – písomností Maďarov na slovensku vydaných v (Česko)Slovensku z oblasti dejín a etnológie, osobné a tematické bibliografie
 • Repertóriá – dôležitých tlačovín
 • Archív dokumentov – všetky dôležité dokumenty týkajúce sa života Maďarov na Slovensku
 • Legislatíva – databáza legislatívy týkajúcich sa menšín
 • Zvukový archív – zvukové nahrávky z dôležitých podujatí

Multimédiá és komunikácia

 • Spravodajská služba
 • Správa sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Youtube, Google+)
 • Výroba multimediálnych nahrávok (podcasty, krátke filmy, videorozhovory)
 • Príprava a uskutočnenie online kampaní
 • Grafické práce, dizajn
 • Nahrávka zvukových záznamov, ich spracovanie a mastering

Popis a výsledky jednotlivých programov si môžete pozrieť v databáze Výskumy a programy

Pracovníci oddelenia

informatik, riaditeľ Centra digitalizácie a internetových databáz