Dániel Tuba – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
nedeľa, 5 februára, 2023

Dániel Tuba

Titul: 
Vzdelanie:stredoškolské
Rok a miesto narodenia:1994, Bratislava
Štúdium:
  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika, Nové Zánky
Pracovné zaradenie:spracovateľ dát, technik, fotograf
Kontakt:info@foruminst.sk
KategóriaInterní pracovníci
Značkadigi