Oddelenie historického výskumu

Hlavnou úlohou oddelenia je zabezpečenie inštitucionálneho výskumu dejín maďarskej komunity na Slovensku. Oddelenie popri politicko-historickom výskume maďarskej komunity iniciuje a uskutočňuje aj výskum dejín spoločnosti, hospodárstva a životného štýlu. Okrem toho sa venuje historickému pozadiu maďarsko-slovenských vzťahov.

Hlavné oblasti výskumu

  • politická, spoločenská a hospodárska situácia Maďarov v 1. Československej republike (1918-1938)
  • situácia Maďarov v rokoch 2. svetovej vojny na Slovensku a v Maďarsku
  • roky bez domoviny (1945–1948)
  • Maďari v stalinistickom Československu a v období normalizácie
  • úloha Maďarov žijúcich na Slovensku pri zmene režimu

Oddelenie kladie zvýšený dôraz na uskutočnenie doposiaľ chýbajúcich základných výskumov, pri ktorom okrem zhotovenia tematických monografií dostáva dôležitú úlohu aj vyhotovenie a publikácia pramenných dokumentov, bibliografií a chronológií.

Pracovníci oddelenia

historik, riaditeľ oddelenia historických výskumov