Történeti Kutatások Részlege


 

A Történeti Kutatások Részlege fő feladata a szlovákiai magyar közösség története intézményes kutatásának biztosítása. A részleg a magyar közösség politikatörténeti szempontú kutatása mellett társadalom-, gazdaság, művelődés- és életmód-történeti szempontú kutatásokat kezdeményez és folytat. Ezen felül foglalkozik a magyar–szlovák kapcsolatok történeti hátterével.
 

A részleg főbb kutatási területei

 • a szlovákiai magyarok politikai, társadalmi, gazdasági helyzete az első csehszlovák köztársaságban (1918-1938)
 • a felvidéki magyarok helyzet a második világháború évei alatt Szlovákiában és Magyarországon
 • a hontalanság évei (1945–1948)
 • magyarok a sztálinista Csehszlovákiában és a normalizáció időszakában
 • a szlovákiai magyarok szerepe a rendszerváltásban

A részleg nagy figyelmet fordít az eddig hiányzó alapkutatások elvégzésére, amely kapcsán tevékenységében a tematikus monográfiák készítése mellett fontos szerepet kap a forrásdokumentumok, bibliográfiák, kronológiák elkészítése és publikálása is.

Kutatási programok

 • a szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája
 • a szlovákiai magyarok történetének kronológiája (1944–1992)
 • a szlovákiai magyarok történetének forrásdokumentálása
 • telepítések és telepesfalvak Dél-Szlovákiában
 • a szlovákiai magyarok magatartása az 1956-os forradalom idején
 • a szlovákiai magyarság magatartása az 1938-as csehszlovák válság időszakában
 • lakosságcsere során áttelepítésre kijelölt magyarok névjegyzékének az összeállítása
 • az 1968-as prágai tavasz és a felvidéki magyarság
 • kormánytámogató aktivista magyar magatartás a két háború közötti Szlovákiában
 • A kutatási programok mellett a részleg rendszeresen szervez történeti konferenciákat.

Kapcsolat

A részleget két kutató alkotja. A Dr. Simon Attila és Dr. Popély Árpád (poparpad@gmail.com). A részleg igazgatója Simon Attila (simon@realmail.sk)

A részleg munkatársai

Kutatások és programok

Hírek