Megjelent az Acta Ethnologica Danubiana 23. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent az Acta Ethnologica Danubiana 23.

A háromnyelvű évkönyvben többek között Petr Janeček A cseh prózai szöveges folklorisztika 1989 után: a néprajztól az európai etnológiáig című tanulmányát, Petr Lozoviuk Meer und Kultur. Prolegomena zur Ethnologie des Strandes című írását, L. Juhász Ilona A rövid hajviselet, az új női divat elleni harc az első világháborút követő évtizedekben… című tanulmányát, Csilla Schnell Frauenbriefe im Vertriebenenbrief-Bestand des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg című írását, valamint Viga Gyula Vázlat Dél-Zemplén és a Bodrogköz hagyományos táplálkozásáról című tanulmányát is olvashatják.

Dátum2022-03-02
Részleg
Etnológiai Központ