Megjelent a Borsos Mihály plébános írásai sorozat második része: Az én imám a munka legyen (Naplók, levelek 1945–1974) címmel. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent a Borsos Mihály plébános írásai sorozat második része: Az én imám a munka legyen (Naplók, levelek 1945–1974) címmel.

A Borsos Mihály hagyatékát egybegyűjtő sorozatunk e második kötete két egymástól jól elkülönülő, de tartalmában egymást kiegészítő részre oszlik. Az első részben Borsos 1945 és 1974 közötti naplójegyzeteit adjuk közre, amelyek a plébános nagyfödémesi, kőhídgyarmati és kisgyarmati szolgálatának időszakából származnak. A kötet második része Borsos 1957 és 1970 közötti közéleti levelezését tartalmazza, amely levelek legfontosabb témáját a sajtó jelenti. E kötet tehát a tárgyalt időszak fontos krónikája, amely Borsos plébános személyes sorsán keresztül a szlovákiai magyarság történetének keresztmetszetét is nyújtja.

„Papnak lenni fenségesen szép hivatás. Ha újból kezdeném, ismét csak pap lennék. A szeretet talentumát iparkodtam kamatoztatni. A talentumot mindég iparkodtam felhasználni, hogy az kamatozzék… És ezzel az Úr Jézusnak, a nagy Gazdának, a Gazdag Királynak a dicsőségét akartam szolgálni… Más civil ember ezt nem is tudta volna megtenni, hiszen olyan korfordulón éltünk, hogy sokszor a plébános volt a nép »mindene« a faluban. Ezért tartom a falusi lelkipásztor, a plébánosnak a feladatát a legszebbnek a világon…”