Megjelent! Angela Gröber: Von der Minderheit zur Volksgruppe. Die Deutschen in der Karpatenukraine 1920–1944. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent! Angela Gröber: Von der Minderheit zur Volksgruppe. Die Deutschen in der Karpatenukraine 1920–1944.

A mai Kárpátalja területén élő németek a tágabb térség egyik elfeledett népcsoportjának számítanak. A 20. század folyamán rengeteg társadalmi, politikai kihívással kellett ennek a szétszórtan, ráadásul különféle államalakulatok (Magyarország, Csehszlovákia) keretében élő, önmagában is sokszínű népcsoportnak szembenéznie, mígnem 1944-re sikerült önálló arculatát kialakítania. Az ekkortól felerősödő, főleg a Szudéta-vidékről érkező propaganda, amely a multietnikus közegbe ágyazottságából igyekezett kirángatni és politikai célokra felhasználni, végső soron megpecsételte e közösség sorsát, ami a második világháború utáni kitelepítésekbe, illetve az ott maradottak számára a kisajátításokba és társadalmi marginalizálódásba torkollott. Angela Gröber lipcsei kutató könyve, amely a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja Interethnica című sorozata 11. darabjaként a napokban látott napvilágot, ezt a történetet meséli el. A kiadvány a müncheni Nemzeti jogok és regionalizmus nemzetközi intézetével (INTEREG. Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus) történő együttműködés keretében jelent meg.

Dátum2022-01-20
RészlegEtnológiai Központ