Nová publikácia! Angela Gröber: Von der Minderheit zur Volksgruppe. Die Deutschen in der Karpatenukraine 1920–1944 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nová publikácia! Angela Gröber: Von der Minderheit zur Volksgruppe. Die Deutschen in der Karpatenukraine 1920–1944

Nemci žijúci na území dnešnej Podkarpatskej Rusi sa považujú za jednu zo zabudnutých etník širšieho regiónu. V priebehu 20. storočia musela táto rôznorodá národnostná menšina, ktorá bola rozptýlená a žila dokonca v rôznych štátnych útvaroch (Maďarsko, Československo), čeliť mnohým sociálnym a politickým výzvam, kým sa jej do roku 1944 podarilo vytvoriť si vlastnú identitu. Odvtedy silnejúca propaganda, najmä prichádzajúca zo Sudet, ktorá sa ich snažila vytrhnúť z ich multietnického prostredia a využiť ich na politické ciele, napokon spečatila osud tohto spoločenstva, ktorý sa skončil povojnovým vyhnaním a pre tých, ktorí zostali, vyvlastnením a sociálnou marginalizáciou. Tento príbeh prerozpráva nedávno vydaná kniha lipskej bádateľky Angely Gröber, jedenásta zo série Interethnica komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín. Publikácia bola vydaná v spolupráci s Medzinárodným inštitútom pre národnostné právo a regionalizmus (INTEREG. Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus) v Mníchove.