Vyšla druhá časť série zápiskov farára Mihálya Borsosa pod názvom Nech je mojou modlitbou moja práca (Denníky, listy 1945–1974) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
nedeľa, 5 februára, 2023

Vyšla druhá časť série zápiskov farára Mihálya Borsosa pod názvom Nech je mojou modlitbou moja práca (Denníky, listy 1945–1974)

Tento druhý zväzok našej série predstavujúcej pozostalosť Mihálya Borsosa je rozdelený na dve odlišné, ale navzájom sa doplňujúce časti. V prvej časti uverejňujeme Borsosove denníkové záznamy z rokov 1945–1974, z obdobia jeho pôsobenia vo Veľkých Úľanoch (Nagyfödémes), Kamennom Moste (Kőhídgyarmat) a Sikeničke (Kisgyarmat). Druhá časť zväzku obsahuje Borsosovu verejnú korešpondenciu z rokov 1957 až 1970, ktorej najdôležitejšou témou je tlač. Tento zväzok je tak dôležitou kronikou sledovaného obdobia, ktorá zároveň poskytuje prierez dejinami Maďarov na Slovensku prostredníctvom osobného osudu farára Borsosa.

„Byť kňazom je vznešene krásne povolanie. Keby som začal znova, bol by som znova kňazom. Snažil som sa zúročiť schopnosť lásky. Vždy som sa snažil využiť svoj talent tak, aby sa zúročoval… A tým som sa snažil slúžiť na slávu Pána Ježiša, veľkého Majstra, bohatého Kráľa… Žiadny iný civil by to nedokázal, lebo sme žili v takej dobe, že kňaz bol často „všetkým“ pre ľudí v dedine. Preto považujem prácu dedinského duchovného pastiera, farára, za najkrajšiu prácu na svete…“