Vyšla Acta Ethnologica Danubiana 23. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla Acta Ethnologica Danubiana 23.

Trojjazyčná ročenka obsahuje okrem iného štúdiu Petra Janečka Český prozaický folklór po roku 1989: od etnografie k európskej etnológii, Petra Lozoviuka Meer und Kultur. Prolegomena zur Ethnologie des Strandes, Ilony L. Juhász Krátky účes, boj proti novej ženskej móde v desaťročiach po prvej svetovej vojne…, Csilla Schnell Frauenbriefe im Vertriebenenbrief-Bestand des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg a Gyulu Viga Náčrt tradičného stravovania južného Zemplína a Pobodrožia.

Dátum2022-03-02
OddelenieKiadói részleg
Etnológiai Központ