Vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle

Medzi príspevkami je štúdia Miklósa Kontru o výskume živého maďarského jazyka v Karpatskej kotline; Szabolcs Simon a Szilvia N. Varagya píšu o jazyku a identite dvojjazyčnej komunity v Komárne; Szabolcs Czáboczky o Bélovi Petrikovi, farárovi v Bodrogu a maďarskom katolíckom verejnom živote na Slovensku; Anna Kara o dejinách premonštrátov v Jászóvári v rokoch 1918–1923. Attila Baki a László Gyurovszky v tomto čísle predstavujú aktuálnu sociologicko-politickú analýzu slovenských župných volieb 2001–2017. V časti Oral history sa Imre Molnár a Dezső Zsigmond Molnár rozprávajú s Elźbietou Lastowieckou, vnučkou Márie Esterházy-Mycielskej, o Jánosovi Esterházym.

Zsuzsanna Lampl recenzuje časopis Kárpát-haza Szemle. Autormi recenzií kníh sú László Öllös; Anikó Polgár; Anna Sándor; Veronika Dančo Jakab; Szabolcs Czáboczky; Ildikó Bajcsi; Patrik L. Baka a Krisztián Bodnár.

Spoločenskovedná revue Fórum inštitútu je k dispozícii v tlačenej a elektronickej verzii.