Megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle idei első száma – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle idei első száma

A tanulmányok közt Kontra Miklós a Magyar élőnyelvi kutatásokról a Kárpát-medencében; Simon Szabolcs és N. Varagya Szilvia a komáromi kétnyelvű beszélőközösség nyelvéről és identitásáról; Czáboczky Szabolcs Petrik Béla bodrogközi plébánosról és a szlovenszkói magyar katolikus közéletről; Kara Anna A jászóvári premontreiek 1918 és 1923 közti történetéről. E lapszámban olvasható Baki Attila és Gyurovszky László újabb szociológiai-politológiai elemzése A szlovákiai megyei választások 2001–2017 közti időszakáról. Az Oral history rovatban Molnár Imre és Zsigmond Dezső beszélgetése Elźbieta Lastowieckával, Esterházy-Mycielska Mária unokájával Esterházy Jánosról.

A lapszemlében Lampl Zsuzsanna a Kárpát-haza Szemle folyóiratot ismerteti. A könyvrecenziók szerzői: Öllös László; Polgár Anikó; Sándor Anna; Dančo Jakab Veronika; Czáboczky Szabolcs; Bajcsi Ildikó; Baka L. Patrik és Bodnár Krisztián.

Megrendelhető nyomtatott és elektronikus változatban is.