Megjelent Liszka József új könyve – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Liszka József új könyve

Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma, terminológia, funkció címmel jelent meg a napokban Liszka József legújabb könyve. A szabadban álló szakrális kisemlékek (képes fák, képoszlopok, út menti feszületek, szentek szobrai stb.) tudományos igényű vizsgálata (dokumentációja, elemzése, értelmezése) mind a magyar nyelvterületen, mind a szomszédos népek körében mindössze jó néhány évtizedes komolyabb múltra tekinthet vissza. A kiadvány első harmada a rendkívül sokrétű anyag terminológiai és tipológiai rendszerezésére vállalkozik, majd a tárgyalt anyag vallásetnológiai és kultúrhistóriai szempontú tematikai bemutatása következik. A következő rész a szakrális kisemlékek állíttatásának indítékait, történeti és geográfiai vonatkozásait tárgyalja. A kötet erőssége a száz oldalnyit bőven meghaladó irodalomjegyzék, amely a könyvben hivatkozott (szak)irodalmon túlmenően a téma válogatott Kárpát-medencei bibliográfiájának is tekinthető. A publikációt csaknem félezer, kisebb részben színes fényképek, rajzok, térképek teszik teljessé, használatát, a benne való tájékozódást pedig a földrajzi és személynév-, továbbá tárgymutatók könnyebbé.

A könyv megvásárolható a Fórum Intézet székházában, valamint megrendelhető az http://eshop.foruminst.sk oldalról.

Dátum2022-04-20
RészlegKiadói részleg
Etnológiai Központ