Vyšla nová kniha Józsefa Liszku

Najnovšia práca Józsefa Liszku nesie názov Monumenty. Drobné sakrálne (a „sakrálne“) pamiatky v Karpatskej kotline. Forma. Terminológia. Funkcia. Detailné vedecké skúmanie (dokumentácia, analýza, interpretácia) drobných sakrálnych pamiatok (obrazy na kmeňoch...
Čítaj ďalej