Naše knihovníčky v Csongráde

Po dvojročnej prestávke sa v Csongráde (Maďarsko) opäť konala konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny, ktorej pravidelnými účastníkmi sú aj maďarskí knihovníci zo Slovenska. Zväz maďarských knihovníkov na Slovensku tento rok reprezentovalo...
Čítaj ďalej

Vyšla nová kniha Józsefa Liszku

Najnovšia práca Józsefa Liszku nesie názov Monumenty. Drobné sakrálne (a „sakrálne“) pamiatky v Karpatskej kotline. Forma. Terminológia. Funkcia. Detailné vedecké skúmanie (dokumentácia, analýza, interpretácia) drobných sakrálnych pamiatok (obrazy na kmeňoch...
Čítaj ďalej