Návšteva amerického veľvyslanca – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Návšteva amerického veľvyslanca

Gautam A. Rana, veľvyslanec USA dnes v Šamoríne navštívil náš inštitút, kde sa stretol s predstaviteľmi maďarskej občianskej spoločnosti na Slovensku. Počas návštevy sa veľvyslanec zaujímal o život, úspechy a problémy maďarskej komunity.

Za maďarské mimovládne organizácie sa na stretnutí zúčastnili László Öllös a Attila Simon (Fórum inštitút), Gyula Bárdos (Csemadok), Tomáš Dudás (Paneurópska vysoká škola), Géza Tokár (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku), Ákos Horony (Právna pomoc pri OSMS), Réka Kiss (Študentská sieť), Gábor Nászaly (Gombaszög) a Éva Molnár (Tandem).

Zástupcovia mimovládnych organizácií predstavili svoje aktivity a opísali najdôležitejšie oblasti spoločenského života maďarskej komunity na Slovensku. Veľvyslanca USA informovali aj o najzávažnejších problémoch menšiny a o možných spôsoboch ich riešenia.

Dátum2023-03-13 – 2023-03-13
Priestorové údajeSídlo Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne, Parková 4.
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín