Prvý medzinárodný workshop projektu Learning for Peace – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prvý medzinárodný workshop projektu Learning for Peace

Dňa 23. marca 2023 sa na Univerzite Sigmunda Freuda uskutočnil prvý medzinárodný
workshop projektu ERASMUS+ Learning for Peace, ktorého cieľom bola výmena skúseností
v oblasti oral history zbierok a hľadanie možností ich využitia vo vzdelávacích programoch.
Účastníci podujatia prišli z Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Počas jednodňového podujatia účastníci stručne prezentovali svoje vlastné aktivity a
skúsenosti, potom sa rozdelili do skupín a pracovali na načrtnutí nápadov a návrhov, ktoré by
podporili využívanie zbierok oral history vo vzdelávaní. Počas workshopu sa preberalo
mnoho tém, ako napríklad techniky rozhovorov, zber a spracovanie údajov a dostupnosť.

Ústna história je spôsob zaznamenávania príbehov, ktoré sú založené na osobných skúsenostiach ľudí a tieto môžu byť veľmi užitočné pri vyučovaní o mieri a riešení konfliktov.
Používanie zbierok orálnej histórie môže ľuďom pomôcť lepšie pochopiť udalosti z minulosti
a ich vplyvu na súčasnosť a budúcnosť.

Projekt ERASMUS+ Learning for Peace je jednoročný program podporovaný Európskou
úniou, ktorý hľadá odpovede na to, ako možno využiť zbierky orálnej histórie vo vzdelávaní
a odbornej príprave, na tému mier a zvládanie konfliktov. Informácie, nápady a návrhy
zhromaždené počas stretnutia budú prezentované a ďalej rozvíjané na ďalšom workshope v
Šamoríne koncom mája.

Dátum2023-03-23
Priestorové údajeViedeň, Univerzita Sigmunda Freuda
ÚčastníciZoltán Kőrös, Andrea Lelovics
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín