Vyšlo 2. číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo 2. číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle

Vyberáme z obsahu najnovšieho čísla nášho spoločenskovedného časopisu: Csilla Fedinec analyzuje nový ukrajinský zákon o národnostných menšinách; štúdia Erika Maruszicsa je venovaná hnutiu Šípových krížov v Užskej župe v rokoch 1938–1944; Svetluša Surová skúma pripravovaný zákon o národnostných menšinách, gestorom ktorého je Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny; štúdia Józsefa Koticsa skúma vzorce spolužitia s Rómami v Karpatskej kotline; Anna Ötvösová predstavuje list Gézu Grosschmida (otca Sándora Máraiho) z roku 1919. V osobitnej rubrike venovanej Andorovi Sasovi nachádzame štúdiu Katalin Misad a Zoltána Csehyho a tiež Sasov článok z roku 1916 (Ruská pohroma v zrkadle našej literatúry). László Szarka v rubrike Dielňa ponúka prehľad príspevkov z časopisov o výskume národnostných menšín na Slovensku a v Maďarsku.

Tlačenú verziu publikácie si môžete zakúpiť v sídle Fórum inštitútu alebo objednať na stránke forumeshop.sk. Jednotlivé čísla časopisu v PDF formáte sú voľne dostupné na https://forumszemle.eu/.