Vyšla nová kniha kritík a diskusných príspevkov Józsefa Liszku z oblasti etnografie – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla nová kniha kritík a diskusných príspevkov Józsefa Liszku z oblasti etnografie

Príspevky v zborníku Experimenty: Kritiky, diskusné príspevky (a iné panské huncútstva) z oblasti etnografie sú skutočným experimentom, pretože sa pokúšajú interpretovať vedecké dielo alebo knihu, načrtnúť prácu alebo život kolegu či kolegyne, formulovať vedecký a/alebo verejný problém jadrným, ale pokiaľ možno nie urážlivým spôsobom, a áno, môžu byť aj kondenzačným pokusom o náčrt a zhrnutie vlastného vedeckého kréda. Žánre tohto pokusu o kondenzáciu: recenzie, kritiky, lektorské posudky, diskusné príspevky, novinové stĺpčeky, denníkové záznamy, štúdie, recenzie kníh študijnej hodnoty, laudácie a nekrológy, skrátka, tento zväzok je naozaj zbierkou panských huncútstiev. Okrem samotného autora ich spája široký rámec etnografie, folkloristiky a kultúrnej histórie, európskej etnológie a muzeológie, dialektológie a náboženskej etnografie a široký virtuálny odborný a priateľský okruh ich predstaviteľov.